Meer bewegen en goed luisteren

Eind maart 2009 verplaatste Verpleeghuis Pniël, gelegen aan de Oudedijk, zijn palliatieve bedden naar hospice De Regenboog. Het Kralingse herenhuis, gelegen naast Pniël, was in een jaar gereedgemaakt voor zijn nieuwe bestemming. Op dinsdagmiddag 25 maart vierde het hospice haar eerste lustrum in de Hoflaankerk, met medewerkers, vrijwilligers en bekenden van De Regenboog.

Renske Boogaard, Verpleegkundig consulent palliatieve zorg vertelt: “Door allerlei omstandigheden kan de thuissituatie soms niet toereikend zijn om de laatste levensfase door te brengen, doordat hoog complexe zorg nodig is of door overbelaste mantelzorg. Opname in De Regenboog kan dan een goed alternatief zijn. Inmiddels verblijven in De Regenboog jaarlijks zo’n 50 bewoners met een ongeneeslijke ziekte.” In het mooie pand aan de Oudedijk wordt dagelijks door vrijwilligers een warme maaltijd gekookt voor de bewoners. Er is een fijne tuin waar mensen rustig kunnen zitten. Ook voor bewoners die hun bed niet meer uit kunnen, zijn de tuin en het tuinhuis toegankelijk. De bewoners hebben een eigen zit/slaapkamer met eigen sanitair en een kleine pantry. Verder kunnen zij gebruik maken van de zitkamer, tuinkamer, rookruimte. De Regenboog werkt vanuit christelijke uitgangspunten. Ieder mens is waardevol en ieder mens is welkom. En dat kan op vele manier tot uiting komen: van een goed gesprek met de geestelijk verzorger tot steun bij een moeilijk moment.

Zorg
Een team van deskundigen verleent de juiste zorg. Dit team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, een gespecialiseerde arts, vrijwilligers en een verpleegkundig consulent palliatieve zorg. De geestelijk verzorger, de fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, maatschappelijk werker en logopedist zijn op afroep beschikbaar.

Vrijwilligers
Sinds de start in 2009 is de meest opvallende verandering dat er inmiddels een groot team met ruim 50 vrijwilligers gevormd is. Karin Bakker, coördinator vrijwilligers bij De Regenboog: “We hebben een mooi en hecht team. Bijzonder gevarieerd: van jong naar wat ouder en met zeer uiteenlopende achtergronden. De vrijwilligers zijn er voor de bewoners. Zij kunnen meebewegen met de wensen van de bewoners en goed luisteren. De vrijwilligers werken volgens een rooster waarop zij een aantal uren per week ingepland staan. Op elk moment van de dag zijn in De Regenboog twee vrijwilligers aanwezig als aanvulling op de beroepskrachten. Zonder vrijwilligers zouden we niet zo veel aandacht aan de bewoners en hun familie kunnen besteden”.

‘To live until you die’
Renske Boogaard: “We krijgen soms giften van nabestaanden. Ook ontvangen we elke 2 weken een armvol bloemen van de bloemenstal van De meiden van Piet de Snor. Een gift die de huiselijkheid en sfeer in het huis ten goede komt. Bij de viering van dit jubileum willen we onze dankbaarheid uitspreken naar iedereen die De Regenboog een warm hart toedraagt. Mede door al deze mensen kunnen wij er inmiddels al vijf jaar zijn voor de bewoners, met goede zorg en persoonlijke aandacht, zoals Dame Cicely Saunders beschreef: ‘You matter because you are you. You matter to the last moment of your life, and we will do all we can, not only to help you die peacefully, but also to live until you die’.

Links Karin Oldenampsen van Hospice De Vier Vogels in Rotterdam en Karin Bakker, coördinator vrijwilligers bij De Regenboog, raakten aan de praat tijdens de receptie in de Hoflaankerk, vorige week dinsdag.

Links Karin Oldenampsen van Hospice De Vier Vogels in Rotterdam en Karin Bakker, coördinator vrijwilligers bij De Regenboog, raakten aan de praat tijdens de receptie in de Hoflaankerk, vorige week dinsdag.

Gordijnen
Eerst dienden de bezoekers van de receptie een aantal praatjes aan te horen maar die bleken de moeite waard. Karin Bakker memoreerde het dringende advies van buitenaf om de gordijnen open te doen(!). Hetgeen geschiedde. Verder kwamen langs: de ‘crisis en time out opnamen’ – een nieuwe ontwikkeling, medicijnen met advokaat, ‘niet betuttelen maar suggesties doen’ (een welgemeend advies van een ervaren vrijwilliger) en de samenwerking met de Erasmus Universiteit. Meer en meer gaan de hospices samenwerken en een algemeen protocol is in de maak.

De Regenboog, Oudedijk 11, 3062 AB Rotterdam, tel. 010-2726444, www.inloophuisregenboog.nl