Aan de Willem Ruyslaan kan op korte termijn worden gevoetbald in een speciaal daarvoor ingerichte sportvoorziening. Met betrokkenen is de afgelopen maanden gesproken over hoe de voorziening ingericht en gebruikt kan worden op zo’n manier dat de jongeren er graag sporten en de omwonenden er geen overlast van hebben. Er waren kleine meningsverschillen, maar de omwonenden en jongeren hebben een gulden middenweg gevonden.

De voetbalkooi komt te staan op het grasveld tussen de Willem Ruyslaan en de Speelmanstraat in. Het hekwerk wordt 4 meter hoog, met als plafond een net dat in het midden 6 meter hoog is. Als ondergrond is gekozen voor kunstgras dat het geluid dempt. Verlichting wordt op het veld gericht en gaat uit zodra het hekwerk wordt afgesloten. Het openen en sluiten van de voetbalkooi wordt verricht door een beveiligingsbedrijf. In de lente en zomer (20 maart t/m 22 september) is de kooi op maandag t/m donderdag tot 21.00 uur en op vrijdag t/m zondag tot 22.00 uur geopend. In de herfst en de winter wordt de kooi een uur eerder afgesloten.

Voetbalkooi-artist-impression

Op het terrein waar de sportvoorziening komt is Stadsbeheer (voorheen Gemeentewerken) maandag begonnen met de voorbereidende (grond)werkzaamheden. Wanneer er gestart wordt met de bouw van de voetbalkooi duurt het ongeveer 4 tot 6 weken tot deze gebruikt kan worden.

Nieuwe inrichting vrijkomend terrein

Zodra gesport kan worden aan de Willem Ruyslaan wordt de huidige sportvoorziening aan de nabijgelegen Robert Baeldestraat verwijderd. Dinsdag 16 april heeft de deelgemeente met de omwonenden gesproken over hun wensen voor de herinrichting van het terrein dat straks vrij komt te liggen. Uitgangspunt is dat het terrein niet meer gebruikt wordt om te voetballen of aantrekkelijk is voor jongeren om te hangen en overlast te veroorzaken. De bewoners hebben ervoor gekozen twee opties te laten uitwerken. Als eerste het doortrekken van de Jodensloot tot aan de Robert Baeldestraat en als tweede het planten van kleurige bloemborders en struiken. Stadsbeheer onderzoekt momenteel de haalbaarheid van beide opties, waarna een definitieve keuze wordt gemaakt.

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk