Op steeds meer plekken maakt de overheid terugtrekkende bewegingen uit welzijnsvoorzieningen. Hier in Kralingen is dat ook aan de orde bij de speeltuin aan de Oudedijk, voluit ‘Stichting Speeltuin Oudedijk’. Het vijfkoppige bestuur, allemaal vrijwilligers, moet meer leveren voor minder geld om het maar bondig te zeggen. En het bestuur is druk bezig zich daar op voor te bereiden, vertelt Marije Bernard, sinds 2002 jaar secretaris van de club.

door Coby Jansen

Maar eerst iets over de geschiedenis van deze al meer dan 100 jaar oude speeltuin, gelegen op een strook grond voor ‘het algemeen nut voor jongeren’, zo bepaald en betaald uit het legaat van een havenbaron. En kijk maar ter plekke: aan de Oudedijk de speeltuin, daarachter de voetbalkooi, dan het Libanon Lyceum, vervolgens de Botanische Tuin, bedoeld om kennis over de natuur op te doen, zelfs de ‘jeugdgevangenis’ aan de Kralingse Plaslaan hoort erbij. De speeltuin moest altijd openbaar toegankelijk zijn. Dat betekent dat er geen entreegeld gevraagd mag worden en dat gebeurt nog steeds niet.

Stichting
In 1994 besloot buurtbewoonster en thans penningmeester Wil Plomp dat de tuin beter verdiende dan de toenmalige staat: de speeltuin was verouderd en de voetbalplek gaf overlast voor de buurt. Wil kreeg de nodige mensen mee: er werd een stichting opgericht en de deelgemeente plaatste nieuwe speeltoestellen en knapte het groen en de bestrating op. In 1998 kwam er een nieuw clubgebouw met winkeltje. Het trapveld werd een kooi, overdekt met een net, dat scheelde overlast. En vanaf toen ging hek op slot op momenten dat geen mens er iets te zoeken heeft. De deelgemeente gaf subsidie waarmee twee beheerders aan de slag konden. Gemeentewerken onderhoudt de boel en het bestuur doet dat met het clubgebouw en zorgt ervoor dat de tuin op de afgesproken tijden open is en dichtgaat. En het gaat goed met de speeltuin. De laatste jaren komen er op doordeweekse dagen zo’n 75 kinderen en 30 volwassenen, zo’n 35.000 bezoekers per jaar, inclusief de bespelers van de voetbalkooi.

Niet blij
Maar er komen veranderingen aan, ook voor de andere twee speeltuinen in Kralingen trouwens. De deelgemeente bezuinigt en heeft het bestuur gemeld dat de subsidie voor de salarissen van de beheerders wordt gehalveerd. “Kijk, wij begrijpen ook wel dat we een bijdrage moeten leveren aan de bezuinigingen. Maar toch moet de tuin langer open van de deelgemeente, in de zomer zelfs tot 20.00 uur (nu tot 18.00 uur). Kinderen van 6 lopen dan echt niet meer in een speeltuin”, zo pareert Marije Bernard, “maar wij krijgen een boete als we dat niet mogelijk maken!” Kortom, het bestuur is niet blij met de plannen van de deelgemeente en heeft daartegen bezwaar gemaakt. Ze zitten niet bij de pakken neer maar bedenken acties om nieuwe inkomsten binnen te halen, zoals ‘Vriendjes…’ met de speeltuin voor 12,50.

speeltuin Oudedijk

Vrijdag 19 april
Scheidend voorzitter van de deelgemeente Lucas de Boer gaat zich op vrijdag 19 april als eerste melden. De actie ‘Vriendjes…’ start om 14.30 uur. U bent van harte welkom! Met nieuwe inkomsten kunnen de openingstijden op peil blijven. Ook vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren. Een idee voor ouders van kinderen die graag in de speeltuin komen en voor kinderdagverblijven die graag met groepjes in de speeltuin zijn? Of voor Kralingenaars die de speeltuin een warm hart toedragen omdat ze vroeger zelf daar hebben gespeeld? (dat kunnen wel vier generaties zijn!). Verder stelt het bestuur het clubgebouwtje met vergaderruimte beschikbaar voor bewoners of organisaties uit de buurt. En natuurlijk is er ook samenwerking ontstaan met de mensen van de Buurttuin aan de kant van de Palestinastraat. Aan het einde van de komende zomer wil de speeltuin een wijkbijeenkomst organiseren waarvoor ze mensen oproept die graag wat willen doen in het beheer van de tuin. En er komt een klussendag voor het clubgebouwtje.

Wilt u graag Vriendjes worden? Lees in de volgende Ster hoe dat gaat! Stichting Speeltuin Oudedijk, Oudedijk 277, 3061 AK Rotterdam, tel. 010-2122160, www.speeltuinoudedijk.nl