• Bewoners Vredenoordplein gaan naar raadscommissie op woensdag 1 juli

Vooralsnog blijft wethouder De Jonge op zijn stuk staan, de beslissing van B&W om Melanchthon Kralingen (VMBO) toe te staan te bouwen op het Vredenoordplein staat nog recht overeind. Aldus bewoonster van het Vredenoordplein Julie Adams die afgelopen donderdag ter plekke sprak met de wethouder. De argumenten van B&W: Melanchthon wacht al heel lang op de noodzakelijke nieuwbouw en het is aan B&W om over dit soort zaken te beslissen.

De bewoners voelen zich in de kou staan. Ze werden niet verwittigd van het voornemen en hadden daarop totaal niet gerekend. Hen staat een plein voor ogen waarop gerecreëerd en gespeeld kan worden door (kleine) kinderen. Ze willen daarvoor zelf de handen uit de mouwen steken en met de oprichting van een Buurt Bestuurt de wijk veiliger en aangenamer maken. De buurt in Kralingen-West heeft daaraan een grote behoefte en niet aan een VMBO school met 400 (grote) kinderen, vinden de bewoners.

Stadhuis
Aanstaande woensdag gaat een afvaardiging van de Vredenoordplein-bewoners naar de vergadering van de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport in het stadhuis. Daar zullen zij hun zaak bepleiten bij de raadsleden. Ze zullen dan meer dan 700 handtekeningen van medestanders overleggen.

Informatieavond
Melanchthon verontschuldigde zich voor de (te) late informatievoorziening, aan het begin van de informatieavond die woensdag 24 juni werd gehouden in het schoolgebouw aan de Oudedijk. Eigenlijk werd alleen duidelijk dat Melanchthon graag wil bouwen op het Vredenoordplein. Van een uitgewerkt plan is nog helemaal geen sprake. Gewenste start van de bouw: augustus 2016, ingebruikname: augustus 2017. Volgens Melanch – thon woont zo’n 80% van de leerlingen in de buurt van het Vredenoordplein. Bij dat percentage konden de nodige vraagtekens worden gezet, bleek naderhand. Melanchthon clusterdirecteur Erik van Ruijven stelde dat de nieuwbouw ook kansen bood voor de buurt. “‘t Is immers zonde als met zo’n gebouw ‘s avonds en in het weekend niks gebeurt”. Algemeen directeur van Melanchthon Nico van den Eijkel ging zover zich ‘buurtbewoner’ te noemen. De politiek had volgens hem beslist, Melanchthon had zich daarnaar maar te voegen. Ook aanwezige voorzitter van de Gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk Rens van Overdam vond nu juist dat het geen politieke beslissing was, immers B&W hadden dit besluit genomen. De bewoners van het Vredenoordplein zijn niet boos op Melanchthon, maar wel op de gemeente. ‘Wat doen 400 leerlingen met de buurt?’ Nadat de aanvraag voor de zgn. omgevingsvergunning door Melanch – thon is ingediend op 4 juli kunnen ze bezwaar maken (een zienswijze indienen). Maar misschien brengt de gemeenteraad na komende woensdag de wethouder op andere ideeën?

Afbeelding: Google streetview

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]