Foto: Willem Kolvoort

In de Krimpenerwaard is de hoeveelheid waterplanten sterk afgenomen. Dit blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage 2021 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het verdwijnen van waterplanten leidt tot achteruitgang van de waterkwaliteit.

Waterplanten hebben een sleutelrol in het onderwaterleven. Ze zorgen voor de productie van zuurstof in het water en vormen een leefgebied voor vissen en andere waterdieren. De afname van waterplanten in de Krimpenerwaard heeft vermoedelijk te maken met het grote aantal Amerikaanse rivierkreeften dat daar leeft. Deze uitheemse kreeften verknippen veel van de ondergedoken waterplanten die het water helder houden. Het hoogheemraadschap doet hier verder onderzoek naar.

Samen werken aan betere kwaliteit van water
In Schieland en de Krimpenerwaard zijn voor 26 grotere wateren ecologische doelen gesteld volgens een Europese richtlijn (KRW). Uit de rapportage komt naar voren, dat het water in de meeste plassen en boezems (waarin polderwater wordt opgevangen en afgevoerd) bijna voldoet aan de kwaliteitsdoelen. De grootste opgave ligt bij de grotere sloten breder dan acht meter. Hierin voldoet de hoeveelheid waterdiertjes en waterplanten nog niet aan de doelen. Om de KRW-doelen te bereiken, werkt het hoogheemraadschap samen met andere partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Meststoffen in water glastuinbouwgebied
Voedingsstoffen of nutriënten (fosfaat en stikstof) bepalen hoe snel waterplanten, kroos en algen kunnen groeien. Te veel voedingstoffen in het water kunnen de natuurlijke balans verstoren en zorgen voor slechte waterkwaliteit. Met name in het glastuinbouwgebied in Lansingerland en de Zuidplaspolder zijn in verhouding veel voedingstoffen (meststoffen) in het water aanwezig; ruim twee keer zoveel fosfaat en ruim vier keer zoveel stikstof in vergelijking met andere gebieden in de regio Schieland en de Krimpenerwaard. Bedrijven in de landbouw gebruiken gewasbeschermingsmiddelen of bestrijdingsmiddelen om planten te beschermen tegen ziektes en insecten. Deze middelen kunnen schadelijk zijn voor het onderwaterleven en daarmee voor de waterkwaliteit. Veel van deze stoffen worden aangetroffen in het water rondom deze bedrijven. Op vrijwel alle meetlocaties komen normoverschrijdingen voor. Soms wordt de norm ver overschreden. Het aantal overschrijdingen lijkt over het algemeen af te nemen.

Schoner water in Rotterdam en Krimpen aan den IJssel
Het water in de Binnenrotte in Rotterdam en het water in Krimpen aan den IJssel bevatte in 2021 minder fosfaat dan in voorgaande jaren. Het hoogheemraadschap schrijft deze verbetering toe aan de nieuwe waterinlaten die zijn aangelegd. In de Leuvehaven in Rotterdam-Centrum zorgt een nieuwe inlaat voor schoner water in de Binnenrotte. En door een nieuwe inlaat in Krimpen aan den IJssel kan rivierwater vanuit de Hollandsche IJssel het poldergebied instromen.

Water zwemlocaties scoort goed of uitstekend
De kwaliteit van het water in alle zeven officiële zwemlocaties in Schieland en de Krimpenerwaard scoort goed of uitstekend. Voor het vierde jaar op rij is het aantal waarschuwingen voor overlast door blauwalgen verder afgenomen. De kwaliteit van zwemwater wordt tijdens het zwemwaterseizoen (mei tot en met september) onder meer beoordeeld op de hoeveelheid bacteriën uit uitwerpselen van mensen en dieren en de hoeveelheid blauwalgen.

Jaarlijkse rapportage waterkwaliteit
Dagelijks werkt het hoogheemraadschap aan voldoende en schoon water in sloten, plassen en singels. Over de toestand en de ontwikkelingen van de waterkwaliteit maakt het hoogheemraadschap ieder jaar een verslag. De waterkwaliteitsrapportage informeert over verschillende aspecten van waterkwaliteit, zoals de ecologische toestand, zwemwaterkwaliteit en de aanwezigheid van meststoffen (fosfaat en stikstof) en gewasbeschermingsmiddelen. Ook beschrijft de rapportage in welke mate de ecologische doelen worden bereikt. Meer informatie en meetgegevens zijn te raadplegen via de pagina ‘actuele metingen waterstanden en waterkwaliteit’ op de website van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

(Ingezonden mededeling hhsk)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.