Vergadering Adviesraad Wijkorgaan Crooswijk over Crooswijkseweg

De Crooswijkseweg is aan vernieuwing toe, hierover zijn alle partijen het eens. De meningen lopen echter uiteen over de manier waaróp die tot stand moet komen. Voor afgelopen dinsdag had het Wijkorgaan Crooswijk (W.O.C.) in Buurthuis de Branding een overleg georganiseerd over de toekomst van de Crooswijkseweg. Tijdens de bijeenkomst werd het plan voor de vernieuwing van de buitenruimte gepresenteerd door Grietje Maters en Bjorn Bahlmann van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk.

door Amel Bali

De Crooswijkseweg heeft weinig uitstraling, de trottoirs en parkeervakken zijn van slechte kwaliteit, er zijn nauwelijks veilige oversteekplekken en het straatmeubilair is rommelig. Voor de projectgroep Crooswijkseweg waren dit redenen genoeg om de buitenruimte aan te pakken. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt. Dat werd afgelopen dinsdag in Buurthuis de Branding gepresenteerd aan bewoners, ondernemers en geïnteresseerden.

Ondernemer
Tijdens de bijeenkomst werd het al gauw duidelijk dat de bewoners de vernieuwing heel anders voor ogen hebben dan de projectgroep. In het plan is gekozen voor vernieuwing van het gedeelte tussen de Pijperstraat en de Boezemsingel. Dit zorgde voor verontwaardiging onder de aanwezigen. ‘Er zijn nauwelijks mensen aanwezig uit het gedeelte dat wordt vernieuwd. We zitten hier allemaal voor Jan Joker’, werd geroepen. Van de ondernemers uit het gedeelte dat vernieuwd gaat worden was er maar één aanwezig. ‘We komen hier om te praten over de vernieuwing, maar het eerste gedeelte van de Crooswijkseweg dat juist zo belangrijk is, wordt niet meegenomen. Dit is juist de poort tot Crooswijk.’ Maters van de deelgemeente probeert de boel een beetje te sussen. ‘We kunnen helaas niet aan alle wensen voldoen. Alle bevindingen van vanavond worden opgeschreven. We kijken of we nog subsidie kunnen krijgen en of er eventueel iets kan worden opgeschoven naar volgend jaar. We moeten ons nu concentreren op wat wel kan. Er is daarom voor dit gedeelte van de straat gekozen’, legde ze uit.

Rijbaan
Ook het feit dat er niet wordt gekozen voor vernieuwing van de rijbaan zorgde voor onvrede onder de aanwezigen. ‘De rijbaan is sinds 1986 niet meer vernieuwd. Ter hoogte van IJssalon Doppio is de slijtage duidelijk te zien’, vertelt een bewoner van de Crooswijkseweg. De projectgroep heeft in het conceptplan gekozen voor meer groen in de straat en vier oversteekplaatsen. Hiervoor zullen parkeervakken moeten verdwijnen. De winkeliers zijn hier niet blij mee. ‘In een winkelstraat horen gewoon voldoende parkeervakken te zijn.’ Volgens Maters heeft de projectgroep echter ook gekeken naar de veiligheid en is daarom gekozen voor meer oversteekplaatsen.

Kostenplaatje
Er is duidelijk nog veel kritiek op dit conceptplan. Of de deelgemeente alle reacties zal opnemen in het definitieve plan is nog maar de vraag. ‘Wij zullen alle reacties meenemen, maar we kunnen niet alles doen wat de bewoners hebben aangegeven. We hebben namelijk ook met het kostenplaatje te maken. Het definitieve budget moet nog vastgesteld worden’, zei Maters.

De projectgroep hoopt deze zomer nog met een definitief plan te komen. Een van de bewoners geeft de deelgemeente nog advies: ‘Zorg dat de bewoners inspraak hebben. Onze belangen mogen niet ondergeschikt worden gemaakt aan het plan!

Foto: Google street view