Op vrijdag 7 augustus kreeg Oud Crooswijk belangrijk bezoek. Maarten Struijvenberg (wethouder werkgelegenheid en economie) liep een ronde door de wijk met de jeugdcoördinator van de Gemeente Rotterdam, Stadsbeheer en Stadsontwikkeling, enkele afgevaardigden van de Gebiedscommissie Kralingen Crooswijk en de jongerenwerkers van Buurtwerk.

Crooswijk, en dan met name oud Crooswijk staat momenteel in de schijnwerpers. Een hoge mate van werkloosheid, vroegtijdig schoolverlaters en jongerenoverlast staan centraal in de integrale aanpak die men momenteel hanteert. Iedere partij in deze aanpak, met de naam “Crooswijk werkt” heeft zijn eigen aandeel. De Gemeente heeft de regie, politie en Stadsbeheer zijn verantwoordelijk voor de handhaving en Buurtwerk levert middels trajectbegeleiding een groot aandeel in de begeleiding van jongeren.

wethouder

Jeugdhandhavers
Als onderdeel van Stadsbeheer zijn er sinds enkele maanden jeugdhandhavers actief. Zij spreken de jeugd aan op verschillende soorten van overlast (geluid, afval, samenscholing etc.) en delen waar nodig boetes uit.

Buurtwerk
Namens Buurtwerk zijn er zowel jongerenwerkers actief vanuit het lokale team, als vanuit het stedelijk team. Het stedelijk team jongerenwerk (STJ) heeft extra inzet op pleinen en in straten waar men veel overlast van jongeren ervaart. Het lokale team Kralingen Crooswijk loopt preventief rondes door de wijk, heeft zitting in verschillende overleggen met partners en bewoners en biedt middels trajectbegeleiding 1 op 1 ondersteuning. Deze begeleiding is gericht op o.a. toeleiding naar school en werk, schulden, problemen in de huiselijke sfeer en het vinden van een zinvolle dagbesteding. Ook zet Buurtwerk in op vroegtijdig schoolverlaters en legt op dit gebied huisbezoeken af, met als doel de jongeren weer richting school te bewegen.

wethouder1

Wethouder Struijvenberg wilde met eigen ogen zien hoe de aanpak “Crooswijk werkt” functioneert. Het gezelschap bezocht naast het Schuttersveld en Frederiksplein (waar de herinrichting besproken werd) ook de Crooswijkseweg en het Martinplein. De wethouder liet zich informeren over de situatie in de wijk en de tot nu toe geboekte resultaten.

www.buurtwerk.nl

buurtwerk-logo