Ingezonden mededeling Actiecomité Woonreferendum

Op woensdag 30 november vindt het Rotterdams referendum over de Woonvisie plaats. Deze Woonvisie geeft de kaders van het woonbeleid voor de komende 15 jaar: Wat wordt er in Rotterdam gebouwd, gesloopt, gerenoveerd of verkocht en voor welke groepen bewoners?

Het stadsbestuur kiest in haar Woonvisie voor meer huizen voor Rotterdammers met een hoog inkomen, niet alleen door meer (middel)dure woningen te bouwen, maar ook door tienduizenden betaalbare woningen te slopen en verkopen. Dit gaat om huurwoningen tussen de 300 en 600 euro en goedkope koopwoningen tot 122.000 euro. Ook kiest het stadsbestuur de komende 15 jaar voor slechts 16.000 extra woningen, enkel voor de hogere inkomens.

woonreferendum02

Huurders en bewonersorganisaties, de initiatiefnemers van het referendum, hebben grote bezwaren tegen de Woonvisie van het stadsbestuur. Daarom roepen wij u op om op woensdag 30 november uw stem uit te brengen tegen de Woonvisie. In onze ogen heeft Rotterdam:

  • voldoende ruimte om (middel)dure woningen te bouwen: dit hoeft niet ten koste van woningen voor de huidige bewoners. – meer woningen nodig dan de 16.000 extra, enkel voor hogere inkomens: de bevolking groeit, jongeren willen in hun stad blijven wonen en ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven.
  • de laatste jaren al veel betaalbare woningen verloren, waardoor de wachttijden voor een betaalbare woning sterk zijn gestegen.

De uitslag van het referendum is pas geldig als minimaal 30% van de kiesgerechtigden zijn/haar stem heeft uitgebracht. Het Woonreferendum is raadgevend. De gemeenteraad heeft echter op 26 augustus in meerderheid aangegeven het advies te zullen overnemen. Daarom is het belangrijk dat u en zoveel mogelijk andere Rotterdammers gaan stemmen.

Meer informatie over het referendum is te vinden op: www.woonreferendum.nl en de site van de gemeente: www.rotterdam.nl/woonvisie

woonreferendum03