Positieve feedback op ontwerp Horecagebiedsplan 2022-2024

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Het voortbestaan van OBS De Esch is onzeker. Tijdens de gebiedscommissievergadering van 23 september vroeg bewoner Leo van Duijvendijk hulp van de gebiedscommissie om respijt aan te vragen bij stichting BOOR. Een ander onderwerp dat ter sprake kwam is het ontwerp Horecagebiedsplan 2022-2024.

Leo van Duijvendijk maakte gebruik van het inspreekrecht voor bewoners om zijn zorgen over de enige basisschool in De Esch te uiten. Als betrokken bewoner van de Esch ziet hij met lede ogen toe hoe de vergrijzing toeneemt en het aantal jonge gezinnen wegtrekt uit De Esch. Indirect heeft dit grote gevolgen voor OBS De Esch. Er zijn steeds minder aanmeldingen. Het streefaantal staat op 250 aanmeldingen. Dit schooljaar heeft stichting BOOR (Rotterdamse koepel openbaar basisonderwijs) nog met de school meegedacht en is het minimale aantal aanmeldingen verlaagd naar 150. Zelfs dat aantal lijkt nog ver weg. Momenteel zijn er 102 aanmeldingen. Aan de andere kant ziet Van Duijvendijk ook dat er ouders zijn in De Esch, die hun kinderen naar de Nieuwe Park Rozenburgschool in Kralingen brengen. Van Duijvendijk vraagt de gebiedscommissie om bij stichting BOOR respijt aan te vragen voor een aantal jaren, totdat er meer nieuwbouw komt in De Esch waar ook jonge gezinnen kunnen komen wonen. Commissieleden Debora Fernald en Mehmet Öztürk begrijpen dat de vergrijzing een rol speelt, maar vragen zich ook af waarom er blijkbaar ook ouders zijn die vanuit De Esch hun kind naar school brengen in Kralingen. Kwaliteit kan een rol spelen, maar dan zouden een uitdraai van de cijfers en een rapport van de onderwijsinspectie opgevraagd moeten worden. Waar de gebiedscommissieleden het wel mee eens zijn, is het feit dat elke wijk een school moet hebben. Commissielid Ron Buitelaar denkt dat enige oplossing om het aantal leerlingen te vergroten, het werken aan de kwaliteit is. Wanneer de kwaliteit omhoog gaat zullen meer ouders hun kind naar de school sturen, ook kinderen die verder weg wonen. Even leek de discussie eropuit te draaien of de kwaliteit van de school wel goed genoeg is maar Fernald maakte daar een einde aan door te zeggen dat iedereen uiteindelijk dezelfde wens heeft en dat is dat de school in De Esch blijft bestaan.

Herijking Horecagebiedsplan 2022-2024
Een uitnodigend horecabeleid biedt ruimte voor (nieuwe) ondernemers en horecaconcepten, die bijdragen aan het aantrekkelijke leefklimaat. Het aantal horecagelegenheden in Kralingen-Crooswijk is de laatste twee jaar over het algemeen gelijk gebleven, daar heeft corona met name een grote rol in gespeeld.  Het gebied Kralingen-Crooswijk wordt als een kwetsbaar gebied gezien. Er wordt daarom voorzichtig omgegaan met het afgeven van vergunningen voor zwaardere horeca activiteiten. In deze categorie vallen bijvoorbeeld horecagelenheden die de gelegenheid bieden voor seksuele handelingen, activiteiten die gelegenheid bieden tot het gebruik van de waterpijp. Daarnaast zijn andere activiteiten, zoals zaalverhuur voor evenementen en 24-uurs openstellingen verboden.

Positieve invloed horeca per gebied
Daarnaast zijn er in Kralingen-Crooswijk een aantal straten waar het toevoegen van daghoreca een positief effect kan hebben op de omgeving. Voor Oud Crooswijk gaat het om de  Crooswijkseweg, voormalige Heinekenocatie, Crooswijksesingel en de Koepelstraat. Voor Nieuw Crooswijk zou het toevoegen van daghoreca op specifieke locaties een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling die de wijk doormaakt en de ligging aan de Rotte versterken. Het gaat hierbij onder meer om de volgende locaties: Schutterskwartier nabij de Rotte, Rusthoflaan, Nieuwe Crooswijkseweg, Tamboerstraat, Vaandrigstraat en het Schuttersveld, Kerkhoflaan (vanaf de oude fabriek tot aan de Rusthoflaan). In elk gebied ligt het net iets anders. Rubroek is bijvoorbeeld een woongebied waar nieuwe horeca inrichtingen niet worden toegestaan. Er zijn echter een paar uitzonderingen: Jonker Fransstraat (tussen Goudsesingel en de Admiraal de Ruyterweg), Goudsesingel (tussen de Jonker Fransstraat en het Oostplein – zijde Rubroek) en Admiraal de Ruyterweg. Bij het Kralings Bos inclusief Terbregsehof ligt het net iets ingewikkelder. De afgelopen jaren waren erop gericht om de balans, tussen de aantrekkelijkheid van het bos als natuurgebied en als recreatiegebied in het bos te behouden. Hier hoort horeca ook bij. Maar omdat niet alle plannen en/ of initiatieven van bestaande ondernemers direct ten koste gaan van het groen en niet iedere locatie impact heeft op het Kralingse Bos, wordt een voorzichtige opening geboden om maatwerk toe te staan waar dit mogelijk is. Aan de Kralingse Plaslaan 113 (tegenover Jericholaan) is ontwikkeling toegestaan tot en met categorie 2 met enkele uitzonderingen. Uitzondering op de algemene ontwikkelinrichting geldt ook voor Kinderboerderij de Kraal en Stoomstichting Nederland. Ook Kralingen West is eigenlijk bedoeld als  woongebied. Verschillende locaties binnen Kralingen-West hebben een positieve ontwikkeling doorgemaakt, ook op het gebied van horeca. Zo hebben zich aan de Lusthofstraat en de Oudedijk verschillende horeca inrichtingen van goede kwaliteit gevestigd. Dit heeft een positieve bijdrage geleverd aan de levendigheid van het gebied en het aantrekken van andere sterke ondernemers. Om een positieve lijn voort te zetten, maar wel de balans van het woongebied te behouden, is op een aantal specifieke locaties nog ontwikkeling van horeca wenselijk het gaat hierbij om de volgende locaties: Frits Ruysstraat, Lusthofstraat (tussen de Willem Ruyslaan en de Lambertusstraat), Oudedijk (vanaf de Vlietlaan tot en met de kruising Voorschoterlaan), Vlinderstraat, Oostzeedijk Beneden (vanaf het Oostplein tot aan de Dr. Zamenhofstraat), Gashouderstraat. Om het rustige karakter van Kralingen-Oost te behouden en de concentratie van de reeds bestaande horeca te bestendigen, geldt voor heel Kralingen-Oost dat er geen nieuwe horeca inrichtingen worden toegestaan. De kiosk aan de Oudedijk 60 L is echter een uitzondering, deze wordt nog verplaatst naar een andere locatie aan de Oudedijk of Voorschoterlaan. Binnen Kralingen Oost zijn er nog een aantal locaties waar een horeca ontwikkeling wenselijk is. Het gaat hierbij om: Brainpark / Kralingse Zoom, Arboretum Trompenburg, Honingerdijk, SBV Excelsior en Kortekade. Vooruitlopend op de bouw van Nieuw Kralingen, maar binnen de kaders van de Gebiedsvisie van Nieuw Kralingen, is er de mogelijkheid voor de ontwikkeling van maximaal 4 horeca-inrichtingen categorie 1 en maximaal 1 horeca-inrichting categorie 2. Ook in de wijk Struisenburg wordt over het algemeen geen nieuwe horeca inrichting toegestaan. Ook hier zijn er een aantal uitzonderigen. Oostzeedijk (vanaf het Oostplein tot en met de Willem Ruyslaan), Admiraliteitskade (vanaf de Admiraliteitsstraat tot en met de Willem Ruyslaan) en Honingerdijk. Een gebied waar de horeca wel een positieve invloed kan hebben op de omgeving is winkelcentrum De Esch.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 14 oktober 2021, aanvang 20.00 uur. Plaats: zalencentrum Pro Rege, zaal 7,  Oudedijk 113, Kralingen. Zie: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk en facebook.com/Gebied.KralingenCrooswijk.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.