De Vrijwilligerswinkel heeft als doel het enthousiasmeren, activeren en ondersteunen van burgers, organisaties, bedrijven en overheden in het kader van maatschappelijke participatie.

De Vrijwilligerswinkel stelt zich hierbij op als verbindende schakel tussen de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers. Daarnaast ondersteunt en adviseert de Vrijwilligerswinkel lokale overheden en organisaties/instellingen bij het uitvoeren van het beleid omtrent vrijwilligerswerk en burgerparticipatie.

Activiteiten en diensten: samen voor de wijk Kralingen-Crooswijk

www.vrijwilligerswinkel.nl

Vrijwilligerswinkel1634