Aan de directie van het Havenziekenhuis

Ter attentie van mw. Saskia Baas, directeur

Onderwerp: behoud Havenziekenhuis

Geachte mevrouw Baas,

Ook wij als Seniorenraad Kralingen-Crooswijk hebben met schrik gehoord dat het Havenziekenhuis dreigt dicht te gaan. Met zo veel kwetsbare ouderen, die geacht worden Langer Thuis te blijven wonen, nu de verzorgingshuizen zijn afgeschaft, is zo’n sluiting ons inziens  een hele slechte zaak. Het Havenziekenhuis staat bekend als een laagdrempelige instelling, waar de geriatrische zorg een van de specialiteiten is. En juist dat ziekenhuis zou moeten sluiten?!. Moet er niet eerst goed gekeken worden hoe het ziekenhuis kan voort bestaan en in welke vorm?

Niet onderzocht is, lezen wij in de krant, hoe het verder moet na een eventuele sluiting. Vervangende bedden in verpleeghuizen lijken ons momenteel geen reële optie. In Kralingen-Crooswijk, met zo’n 50.000 inwoners, is zegge en schrijven één verpleeghuis, Pniël aan de Oude Dijk. De rest van de zorgcentra hebben slechts  een aantal intramurale bedden, zoals  in Rubroek, Hoppesteyn en De Nieuwe Plantage. Nu al niet voldoende voor het aantal kwetsbare ouderen in ons gebied, die tijdelijk, vanwege gezondheidperikelen een beroep willen doen op noodzakelijk verblijf buitenshuis.

Een andere optie waarover wij horen is het overhevelen van de bedden naar het IJssellandziekenhuis of naar het Sint Franciscus. Dat vinden wij ook geen goed plan. Met name de mantelzorgers, waarvan een heel groot deel van de verzorging van kwetsbare ouderen afhankelijk is, is de dupe. Die moeten dan reizen, bij voorkeur  met openbaar vervoer, en zijn daar veel van hun schaarse tijd mee kwijt. Een extra belasting lijkt ons naast het toch al vaak zware mantelzorgwerk.

Ons inziens druist sluiting van het Havenziekenhuis in tegen het beleid van Langer Thuis. Op zich is dat beleid namelijk helemaal niet zo gek, vinden wij, mits er goede condities zijn en worden geschapen om het ook werkelijk mogelijk te maken. De sluiting van ons eigen ziekenhuis in de buurt staat daar haaks op.

Wij adviseren u geen overhaaste en foute beslissingen te nemen of te gaan uitvoeren, maar eerst eens goed,  en in overleg met alle betrokkenen, zoals de huisartsen in Kralingen-Crooswijk en met ouderenorganisaties zoals de Seniorenraad, alternatieven te bedenken om de slechte exploitatieresultaten op termijn om te buigen naar positieve resultaten. Het is verkeerde zuinigheid om, nu hals over kop, de boel dicht te gooien.

Met vriendelijke groet,

Namens de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk

Jan van der Schans, voorzitter

 

 

 

 

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]