Middels een oproep en een manifest (zie: manifest-behoeve-behoud-havenziekenhuis/) hadden plaatselijke huisartsen opgeroepen om donderdag 13 april te demonstreren bij het Havenziekenhuis. Het Havenziekenhuis is een ‘dochter’ van het Erasmus Medisch Centrum en dreigt zijn specialisten en klinische bedden te verliezen.

Voor specialistische behandelingen en ziekenhuisopname langer dan één dag dienen patiënten dan te worden opgenomen in het IJsselland Ziekenhuis, St. Franciscus Gasthuis of het Maasland Ziekenhuis. Het Havenziekenhuis moet een ‘poliklinisch centrum’ (kortdurende behandelingen) worden. Zie wat het Havenziekenhuis op zijn site zette: over-havenziekenhuis/nieuws/de-toekomst-van-het-havenziekenhuis/.

Ouderen
De huisartsen zijn het met dit voornemen zeer oneens en wijzen erop dat met name oudere omwonenden hiervan slachtoffer zijn en dat zij de goede relatie en ‘korte lijnen’ die zij nu hebben met de specialisten van het Havenziekenhuis, verliezen.

Vals Plat
De opkomst was groot en de sfeer goed. Dat kwam ook door het optreden van de band Vals Plat (zang: Monique de Rooij en Robert Bulens), o.l.v. Keimpe de Jong en het Kralingse vrouwenkoor ‘De Krijsende Krengen’. Hun patiënten zullen (tenminste) de dames Van Meer, Michieli en de heer Slockers herkennen. Allen huisartsen in Kralingen-Crooswijk. Personeel van het Havenziekenhuis kwam naar buiten. Een specialist verklaarde wel te begrijpen waarom het Havenziekenhuis poliklinisch centrum worden moet, want ‘om het ziekenhuis up-to-date te maken is 2 jaar nodig’.

Dat het Havenziekenhuis niet up-to-date zou zijn wekt bevreemding. Niet zo lang geleden is het immers ingrijpend verbouwd en werd tot voor kort de publiciteit gezocht met specialismen, zoals knie- en heupoperaties. Voorts blijkt het in Rotterdam al een poos niet zo eenvoudig een ziekenhuisbed  te vinden.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.