Toen omwonenden van de BOL op 11 mei 2015 voor het eerst geïnformeerd werden over de geplande reconstructie van rijbaan, tramrails, fietspaden en groenstroken overheerste de vrees voor teloorgang van deze unieke avenue, in de gemeentelijke planomschrijving verwoord als:

De BOL heeft een opvallende structuur doordat de laan meer dan twee bomenrijen heeft. Dit benadrukt het unieke karakter van de laan. Wenselijk is om dit groene karakter te behouden, met een goede boomstructuur. Het water aan de oostzijde van de BOL wordt aangeduid als ‘singel moderne stijl’. Bij deze singels vloeien singel en park in elkaar over. Wat betreft de groenstroken aan weerszijden van de rijbaan is het wenselijk diversiteit in groen aan te brengen.

Na deze lof restte de omwonenden nog één mooie herfst met vele welriekende linden in hun vertrouwde woonomgeving en toen kwam de realiteit: van de 332 linden in de BOL konden alleen in het zuidelijke (hoger gelegen) deel 58 worden gespaard en moesten 274 in het noordelijke (lager gelegen) deel verdwijnen. Ondanks krachtig toedoen van Bewonersvereniging BKO en Stichting De Bomenridders konden slechts 52 jonge linden worden verplant en moesten 222 volwassen bomen verdwijnen. Achteraf had de vroegere baas van het Arboretum Trompenburg, Dick van Hoey Smith, gelijk: die linden hadden er nooit moeten komen want die wortelen niet goed in vochtige grond.

Toen de aandacht voor duidelijk zichtbare bomen overging naar de ondergrond werd alles minder begrijpelijk. De tijdens regenbuien opmerkelijk hoge waterstand van de BOL tussen Groene Wetering en ‘s Gravenweg, welke vele wachtenden op lijn 7 in de abri’s natte kleren bezorgde omdat passerende automobilisten met hun mobieltjes bezig waren, verried een ander probleem: de kapotte hoofdriolering. Doordat deze op vele plaatsen gebroken was diende deze als drainageleiding.
De gemeente zegt hierover:

Het via het riool afvoeren van grondwater komt door de slechte staat en ouderdom van het huidige riool dat ‘lek’ is. Het afvoeren is onwenselijk omdat aldus schoon water naar de rioolwaterzuivering wordt gestuurd. Het nieuwe riool voert geen grondwater meer af. Om de stijging van het grondwater in deze natte omgeving tegen te gaan zullen ontwaterende middelen (drainage, open water) worden aangebracht.

Westzijde BOL (droog)

De foto’s tonen aan, dat nu aan de westzijde van de BOL het oppervlak droog is terwijl in het oostelijke deel water op de bodem staat, ook als er nauwelijks sprake van regen is. Dat is vreemd omdat er geen hoogteverschil is tussen oost en west. Omwonenden maken zich zorgen hierover.

Oostzijde BOL (nat)

Zou de moderne ophoging van de rij- en trambaan met piepschuim (in Rotterdam nog niet eerder vertoond) een barrière vormen? Voert de EUR meer water af dan EXCELSIOR? Had die kapotte riolering niet beter kunnen blijven zitten?

Gemeentewerken, tot nu toe zeer mededeel- en behulpzaam, komt niet over de brug met “ontwaterende maatregelen” terwijl de nieuw geplante iepen – geen linden – met hun jonge poten in het water staan zonder zichtbaar aanwezige zuurstofleidingen. Een snelle en afdoende oplossing is nodig opdat het eeuwige hoogwaterprobleem nu ook buiten de herstelde rijbaan wordt opgeheven.

Namens Stichting De Bomenridders, Jaap van Oostendorp.

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)