… en een warm welkom voor 2022! De feestdagen naderen en dat is voor mij een tijd van terugblikken en vooruitkijken. Als Statenlid heb ik mijn werk veelal digitaal gedaan. Gelukkig kon ik af en toe op werkbezoek gaan en spreken met inwoners en ondernemers. Regelmatig kreeg ik dan de vraag: wat doet de provincie eigenlijk? Ik vertelde dan dat de provincie grotendeels bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar woningen, bedrijventerreinen en natuurgebieden komen. Ook is de provincie verantwoordelijk voor het waterbeheer. Naast het zorgen voor een veilige en schone leefomgeving stimuleert de provincie duurzame energie en wijst zij bijvoorbeeld locaties voor windmolens aan. Daarbij komen nog versterking van de natuur, bevordering van recreatie, verstandig landbouwbeleid, goede bereikbaarheid en bevordering van de regionale economie. Dat is best veel. Zeker als je bedenkt dat Zuid-Holland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld is.

Ruimte
In het nieuwe jaar ga ik opnieuw ontzettend mijn best doen om het bouwen van woningen te versnellen. Ik zie dat mensen niet verder kunnen omdat een geschikte woning financieel niet bereikbaar is. We gaan in Zuid-Holland daarom tot 2040 ruim 200.000 woningen bouwen. Ook water en bodem krijgen mijn aandacht in het nieuwe jaar. Onze provincie bestaat voor een zesde deel uit water. Dit biedt veel kansen voor natuur, recreatie en economie. Ik zie helaas ook een keerzijde. Klimaatverandering kan zorgen voor te veel water (bijvoorbeeld door hoosbuien), maar ook voor een tekort aan schoon en zoet water (bijvoorbeeld door periodes van droogte).

Uiteindelijk willen we in Zuid-Holland heel veel tegelijk, terwijl de ruimte beperkt is. Daarom denk ik dat we de samenhang niet uit het oog mogen verliezen: de onderlinge verbindingen tussen wonen, reizen, economie en natuur.

Verbinding
Die onderlinge ruimtelijke verbindingen brengen me bij iets wat in het nieuwe jaar ook belangrijk is: de onderlinge verbondenheid in onze samenleving. Hoe en waar je ook woont of werkt in onze provincie, we kunnen niet zonder saamhorigheid en verbondenheid. Verdeelde meningen over vaccinaties, thuiswerken en minder sociale contacten hebben een enorme impact op ons leven. Ik zie dat er steeds minder begrip is voor andere meningen. Voor het nieuwe jaar hoop ik dat die verdeeldheid niet verder toeneemt. Ik hoop dat we blijven zien wat ons bindt. Dat begint met omkijken en luisteren naar elkaar. Als samenleving heb je elkaar hard nodig in tijden van crisis.

Ik realiseer me dat de politiek hierin een goed voorbeeld hoort te geven. Hoe beperkt de sociale contacten ook zullen zijn: ik probeer ook in het nieuwe jaar zoveel mogelijk inwoners en ondernemers te spreken. Door naar hen te luisteren, geef ik invulling aan onze democratie. Ik kijk ernaar uit om dit in 2022 te blijven doen. Ik wens ons allemaal de kracht en het besef te blijven omkijken naar elkaar. Fijne feestdagen straks en een gelukkig nieuwjaar!

Karima Bouchtaoui

Instagram: karimaopinsta

Mail: k.bouchtaoui@pspzh.nl


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.