Nergens wordt zoveel gelogen als in de rechtszaal, een bekende kreet onder vakgenoten. Ik vrees dat er een kern van waarheid in zit. De wetgever heeft daar wat op gevonden: wie als getuige in de rechtszaal een verklaring moet afleggen, zal de eed of de belofte moeten afleggen. Daarmee beloof je dan plechtig niet te zullen jokkebrokken in het belang van een der partijen. Het ritueel van de eedaflegging gaat als volgt: de getuige moet op verzoek van de rechter opstaan (dat lukt meestal nog wel), en vervolgens twee vingers van de rechterhand opsteken. Daar gaat het al mis, van de zenuwen weet de getuige niet meer aan welke kant de rechterhand ook alweer zat.

Daar is de rechter dan weer behulpzaam bij. Dan een schier  onoverkomelijk probleem voor menig getuige: het nazeggen van de eed. Die luidt: “zo waarlijk helpe mij God Almachtig”. Slechts degene die de rust zelve is weet dit in één keer te reproduceren. Die kom je niet veel tegen. De rechter biedt de helpende hand: “zeg mij na zo waarlijk” waarna de getuige prompt antwoordt: “zeg mij na zo waarlijk”. De rechter, door een zware commissie geselecteerd op bovenmenselijke eigenschappen naast enige juridische kennis, blijft geduldig. Uiteindelijk lukt het, met de waarschuwing aan de getuige dat liegen een strafbaar feit oplevert.

Daar is niet iedere getuige van onder de indruk, wetende dat martelen al enige tijd geleden afgeschaft is. Één keer ging het gruwelijk mis: de getuige, nota bene de directeur van een groot bedrijf, waaruit maar weer blijkt dat bezit niet slim maakt, bleef herhalen: ”zo waarlijk helpe God mij almachtig” en had niet door dat hij er een potje van maakte. Of hij meende oprecht dat hij als directeur toch iets meer macht had dan Hij daarboven.

De rechter van wie de houdbaarheidsdatum toch wel verstreken was, begon zijn stem te verheffen wat slechts tot gevolg had rode vlekken in de nek van de getuige, die uiteindelijk toch nattigheid voelde. Woord voor woord werd de exercitie voltooid. Of deze directeur uiteindelijk de waarheid sprak zullen we nooit weten. Die wetenschap berust uitsluitend bij degene die werd aangeroepen, Hij daarboven. De zaak werd wel gewonnen door mijn cliënt, en daar gaat het in het aardse bestaan uiteindelijk om.

Ton Rhijnsburger

Advokatenkollektief Rotterdam

Website: www.akrotterdam.nl
Facebook: /advokatenkollektief


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.