‘t Stond vorige week meteen al mooi in kleur op de één van De Ster: ‘het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd Oosterboekhandel J.Amesz het recht te verlenen tot het voeren van Het Koninklijk Wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”.’ Dat is veelzijdig goed nieuws en een juweel van een aangevertje voor mijn stukje.

Eerst iets over die ‘koninklijke beschikking’. Een rondje informatievergaren op het net geeft mij de indruk dat deze beschikking een zaak van de koningin in persona is. Dat is uitzonderlijk. Voor vrijwel alles wat onze monarch wil en doet heeft zij of hij toestemming van de regering nodig, maar inzake dit hofleverancierschap lijkt echt nog royaal zelfbeschikkingsrecht te gelden. Dat is goed nieuws in een tijd waarin geen plaats meer lijkt te mogen zijn voor het soort echte daden of voornemens van de drie koninginnen die we de vorige eeuw gehad hebben: Wilhelmina die naar verluidt in mei 1940 in persona te paard de cavalerie tegen de moffen wilde aanvoeren, Juliana die tijdens de koude oorlog in de tweede helft van de vorige eeuw met haar pleidooien voor de vrede de NATO-gezinde ministers van oorlog tegen zich in het harnas joeg, en Beatrix die ooit bij de opening van het parlementaire jaar van Lubbers moest zeggen dat het goed ging met het milieu en toen in haar kerstrede haar eigen correctie aanbracht op die onjuiste mededeling.

Met dit hofleverancierschap heeft de regering dus, naar het schijnt, géén bemoeienis. Nu lijkt me niet aannemelijk dat koningin Beatrix in eigen persoon deze beschikking heeft toegekend. Hoe die keuze wel tot stand is gekomen, zal wel geheim blijven en dat mag niet alleen maar dat hoort ook zo in een echte monarchie, maar juist daarom durf ik wel een speculatie te wagen.

Het boek en dus de boekhandel hebben het tegenwoordig moeilijk; dat is bijna dagelijks nieuws. Een regerende vorst(in) die echt iets wil doen aan de toekomst van de cultuur beseft dat, en wil daar wellicht iets aan doen. En nu speculeer ik dat misschien onze toekomstige koningin Máxima haar schoonmoeder deze beschikking heeft gesuggereerd.

Dat is een boude speculatie maar ik heb twee argumenten. (1) In september 2007 liet Máxima zien dat ze uit hetzelfde koninklijke hout gesneden is als onze drie eerdere vorstinnen. Ze zei hardop dat ze na zeven jaar nog steeds niet wist wat de Nederlandse identiteit inhoudt. ‘Maar dat is niet erg’, zei ze in een persoonlijke toespraak bij de presentatie van een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de nationale identiteit, ‘want de Nederlandse identiteit bestaat niet, net zo min als de Nederlander en de Argentijn. Om iemands identiteit zijn geen hekken te plaatsen’. Dixit (= zo sprak) Máxima, en creëerde zodoende de nodige rumpus [= consternatie, opwinding. Red]. (2) Haar verwijzing naar ‘de Argentijn’ onder het vorige punt is om algemeen bekende redenen geen toeval. Minder bekend is dat de wereldwijd bekendste en belangrijkste filosoof en pleitbezorger van het boek van de vorige eeuw een landgenoot van Máxima was: Jorge Luis Borges (1899-1986), de later blind geworden bibliothecaris van Buenos Aires.

Mijn speculatie is me stiekem een beetje dierbaar. In mijn stukje in De Ster van 12 april 2011 heb ik verteld waardoor Borges mij ooit in, of all places, Boekhandel Amesz, een zogeheten grensoverschrijdende ervaring kon bezorgen [dat stukje zal ik op de site van De Ster reproduceren].

Pentekening K.A.B. Tubbing

Een auteur die royalty en boeken bij elkaar brengt is Alan Bennett. In zijn korte roman The Uncommon Reader (2007) vertelt hij hoe de Engelse koningin Elisabeth II in de tuin van haar paleis haar hondje zoekt en verdwaalt. Toevallig komt ze bij de achteruitgang van de keuken, en daar ziet ze de bibliobus staan waar het personeel net op dat moment zijn wekelijkse leesvoer uitkiest. Boeken lezen … – dat is iets nieuws voor de vorstin! Wat zou dat zijn? The Queen raakt min of meer bevriend met een keukenjongen die ook graag leest en krijgt de grootste moeilijkheden met de bobo’s van de hofhouding die het ongepast vinden dat Hare Majesteit romans leest … – de rest van het verhaal vertel ik op de site van De Ster.

Hugo Verbrugh

(Pentekening: K.A.B. Tubbing)