• Buurt Bestuurt De Esch en Bewonersplatform DWL-De Esch praatten met de wethouder

Een delegatie van Buurt Bestuurt De Esch en Bewonersplatform DWL-De Esch heeft op woensdag 24 juni een  aan het College van B&W aangeboden. De petitie vestigt de aandacht op de onzekere toekomst van het ontmoe t ings c ent rum ‘De Pomp’ in de wijk De Esch, met als motto ‘zonder De Pomp staan wij sociaal op straat, De Pomp moet blijven pompen’. De petitie met 1053 handtekeningen is door wethouder De Jonge in ontvangst genomen in het Rotterdamse stadhuis.

“Dát zijn veel handtekeningen voor zo’n kleine wijk; zowat iedereen die een pen kan vasthouden heeft dus getekend”, zei de wethouder. Hiermee was de toon van het gesprek meteen positief gezet. De delegatieleden hebben nog eens benadrukt dat ‘De Pomp’ gedurende de afgelopen 3 jaar zich ontwikkeld heeft tot hèt wijkcentrum voor ontmoeting, spreekuren, informatievoorziening en sociale activiteiten voor jong en oud. Ook de bijzondere geschiedenis van de wijk gedurende de afgelopen 30 jaar en de inzet van wijkbewoners voor behoud van het monumentale gebouw waarin ‘De Pomp’ is gevestigd, kwamen aan de orde. De wethouder raakte duidelijk onder de indruk hiervan. Hij verklaarde dat hij de petitie ter harte zal nemen en zal doorgeleiden naar de partijen die binnenkort meedoen aan de inschrijving voor het Nieuw Rotterdams Welzijnsbeleid.

Buurt Bestuurt De Esch en Bewonersplatform DWL-De Esch

Exploitatielasten
Hij verwees naar het bestek volgens welke welzijnsorganisaties zich kunnen inschrijven voor die aanbesteding in het gebied Kralingen- Crooswijk. Daarin staat dat de wijk De Esch een ‘satelliet’ van het Huis van de Wijk in Kralingen moet krijgen. Daarbij is bovendien gesteld dat de inschrijvende partijen serieus moeten onderzoeken of hun activiteiten in ‘De Pomp’ kunnen plaatsvinden in plaats van in een ander gebouw. “Dat is geen garantie, want de exploitatielasten van het gebouw zijn relatief hoog, maar al rekenend moet dat wel mogelijk zijn als een deel van het gebouw door commerciële partijen gehuurd wordt”, lichtte de wethouder toe. Op verzoek van de delegatie verklaarde hij zich tenslotte bereid om nog eens kritisch te laten kijken naar de exploitatielasten van het gebouw. Buurt Bestuurt De Esch en Bewonersplatform DWLDe Esch kunnen terugkijken op een geslaagde actie en een positieve insteek van wethouder De Jonge. Sterfotograaf Winish Chedi was erbij.

(ingezonden mededeling Buurt Bestuurt De Esch en Bewonersplatform DWLDe Esch)

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]