• Buurt Bestuurt en Bewonersplatform DWL-De Esch met 1200 handtekeningen naar stadhuis

Een delegatie van Buurt Bestuurt De Esch en Bewonersplatform DWL-De Esch zal op woensdag 24 juni een petitie aan het College van B&W aanbieden. De petitie vestigt de aandacht op de onzekere toekomst van het ontmoetingscentrum ‘De Pomp’ in de wijk De Esch, met als motto ‘Zonder De Pomp staan wij sociaal op straat, De Pomp moet blijven pompen’. De petitie met ruim 1200 handtekeningen zal door wethouder De Jonge in ontvangst worden genomen in het Rotterdamse stadhuis.

Het centrum werd voorheen geëxploiteerd door de dienst Sport en Recreatie. Na opheffing van die dienst verhuurt de gemeente het monumentale gebouw aan een commerciële ondernemer tegen een marktconforme huur. Met de ondernemer is afgesproken dat hij enkele ruimten in het gebouw verhuurt ten behoeve van ontmoeting, spreekuren, informatievoorziening en allerlei wijkactiviteiten voor jong en oud. Die activiteiten komen door inzet van vele vrijwilligers steeds beter van de grond, waardoor het gebouw een spil in de wijk is geworden. In termen van het nieuwe welzijnsbeleid kan worden gesteld dat De Pomp nu al functioneert als ‘Huis van de Wijk’.

Continuïteit
De kosten van het gebouw zijn echter hoog waardoor de continuïteit in het geding is. Bewoners willen niettemin ‘hun gedeelte’ van het gebouw in de toekomst kunnen blijven gebruiken, bij voorkeur in samenwerking met één of meerdere professionele organisaties aan wie het welzijnswerk in Kralingen vanaf 2016 wordt gegund. Dat lukt alleen als de huur van de het gebouw wordt verlaagd of als gemeentelijke bijdragen in het kader van het voorgenomen welzijnsbeleid (in iedere wijk een Huis van de wijk) ook voor De Esch toereikend zijn.

Kansen
De Esch is weliswaar een kleine wijk (circa 4.500 inwoners), maar ligt nogal geïsoleerd t.o.v. de rest van Kralingen en heeft daardoor een geheel eigen karakter en dynamiek, met eigen kansen. Om die kansen te kunnen blijven benutten is een centrum voor ontmoeting, informatievoorziening, spreekuren en wijkactiviteiten van cruciaal belang. Met andere woorden: De Esch verdient een eigen Huis van de Wijk in De Pomp! Zie ook: www.deeschdwl.nl en www.buurtbestuurt.nl.

(ingezonden mededeling Buurt Bestuurt De Esch en Bewonersplatform DWLDe Esch)

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]