Vrijdag 31 mei werd door de dijkwachten van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geoefend. Als het groepje dijkwachten op de dijk langs de Rotte aankomt, verdelen de vijf leden zich over de dijk. Zodra ze op twee meter afstand van elkaar lopen, en zo de hele breedte van de dijk beslaan, lijkt de oefening geen oefening meer. Uiterst serieus controleren ze de dijk op schades, zoals scheuren en verzakkingen die als gevolg van droogte kunnen ontstaan.

De nieuwste dijkwacht uit het groepje, spot al snel een boomstam op de dijk. Aan deze boom is geknaagd. Dat duidt op de aanwezigheid van bevers. Bevers vormen een risico voor de kade omdat ze gangen graven net boven de waterlijn die leiden naar hun burcht lager in de dijk. Als het waterpeil na een periode van droogte stijgt, kan het water zijn weg door de gangen vinden met alle gevolgen van dien.

Verschillende meningen
Op het stuk dijk dat de groep controleert is een aantal schades op foto’s neergelegd. De groep bekijkt de schade en voert deze met behulp van een vragenlijst in in een speciaal voor de dijkcontroles ontwikkelde app. Over wat er precies aan de hand is en hoe erg het is, zijn de meningen soms verdeeld. De discussies die volgen, werken verhelderend en de app wordt in overeenstemming ingevuld.

Het is duidelijk dat de dijkwachten hun vrijwillige rol heel serieus nemen en met veel enthousiasme uitvoeren. Ieder jaar worden de leden van de dijkwacht opgeroepen om in de praktijk te oefenen. Deze oefeningen vinden plaats op een vrijdag en zaterdag aan het begin van het droogteseizoen. Op die manier kan iedereen weer even kijken of de benodigde kennis paraat is en hoe de app ook alweer werkt.

Zandzakken leggen
De laatste schade op de dijk was een nagemaakte versie van overslag. Door een buis met gaten stroomde het water uit de Rotte over de kade naar beneden. Alle groepen dijkwachten die oefenden, verzamelden zich en legden met hulp van de medewerkers van het hoogheemraadschappen zandzakken langs de dijk om het water tegen te houden. Dankzij een duidelijke instructie verliep dit soepel en werd het water al snel bovenaan de dijk tegengehouden.

(tekst en foto’s: Annefieke Pagnillo – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – schielandendekrimpenerwaard.nl)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.