Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Tijdens de afgelopen online vergadering op 3 september van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk werd de Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen bekrachtigd en werd een ongevraagd gezamenlijk advies samen met de gebiedscommissie Centrum vastgesteld over de inzet voor het Oostplein.

Wijkkrant de Crooswijker diende een bewonersinitiatief in voor de realisatie van 2 nummers van de Crooswijker en twee activiteiten, namelijk de Wijksafari en een eindejaarsbijeenkomst. Van het gevraagde bedrag van €4.922,- werd  €4.718,50 toegekend. Het Tropicanafestival kreeg €3.800,-. Naar het vergroenen van de Honingerdijk en Oostzeedijk ging €4.979,63. Dit is bedoeld voor het plaatsen van 5 plantenbakken. Wijkpastoraat de Bron krijgt €1.176,50 voor het organiseren van een open dag/burendag om meer bekendheid te geven aan het wijkpastoraat, dat als doel heeft om mensen uit een sociaal isolement te halen.

Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen
Het advies Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen is op 23 juli 2020 door de gebiedscommissie per e-mail akkoord bevonden en naar het college gestuurd. De gebiedscommissie werd gevraagd om op de gebiedscommissievergadering van afgelopen donderdag het gevraagde advies Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen te bekrachtigen. De gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk is positief gestemd t.a.v. de uitstraling van de te bouwen wijk Nieuw Kralingen en vindt dat  er goed is nagedacht over verschillende aspecten. Toch blijven er verschillende aandachtspunten, waarvoor de gebiedscommissie nog onvoldoende onderbouwing heeft kunnen constateren. Een belangrijk punt is de naamgeving van de wijk. Eerder in het proces heeft de gebiedscommissie aangegeven dat de naam ‘Nieuw Kralingen’ niet passend is. De naam zou onvoldoende recht doen aan de wijk. De gebiedscommissie is van mening dat het Stoomdepot beeldbepalend voor de wijk is, en zou graag zien dat er een naam voor het project gevonden wordt die hiermee verband houdt. Ook valt het op dat het Stoomdepot nauwelijks wordt vermeld, waardoor de relatie tussen het Stoomdepot en de nieuwe wijk niet duidelijk is terwijl het Stoomdepot een belangrijke culturele en historische waarde voor het gebied heeft.

Qua uitstraling is de gebiedscommissie van mening dat het onduidelijk is hoe de verbinding tussen de entree van het bos en de grote weide is bedoeld. Verder wordt in het document benoemd dat de nieuwe wijk gebruik zal maken van de bestaande voorzieningen. Echter, Kralingen zit al aan het maximum. Ook wordt de situatie in (Nieuw) Crooswijk niet benoemd waar de voorzieningen reeds ontoereikend zijn. De gebiedscommissie vraagt zich ook af welke invloed de toestroom van inwoners heeft op het Kralingse Bos. Volgens de gebiedscommissie is het niet duidelijk welke beleid er gevoerd gaat worden t.a.v. het openbaar vervoer.

Oostplein
In 2015 heeft het toenmalige college miljoenen gereserveerd voor de aanpak van het Oostplein. Er werd een ‘placemaker’ aangesteld om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en de wensen kenbaar te maken. Tijdens de vergadering reageerde John van Assendelft op de term placemaker. Hij vond de benaming onduidelijk en ziet liever dat er kwartiermaker wordt gezegd, een bekendere term. Door de oplopende kosten van de herinrichting van de Coolsingel werd er een streep gezet door de plannen voor het Oostplein. De gebiedscommissies Kralingen-Crooswijk en Centrum verzoeken het stadsbestuur om  het Oostplein toe te voegen aan de locaties die aangepakt gaan worden. Het advies gaat in op het verbeteren van fiets- en voetgangersverbindingen en de verbetering van de verblijfskwaliteit in de stad, ook voor kinderen. Verder is het belangrijk dat er meer ruimte komt voor waterberging en vergroening in het kader van het klimaatbeleid. Ook zou de City Lounge (dat woord verwoordt het gevoel dat de binnenstad moet uitstralen) nog verder ontwikkeld moeten worden, door met name het aantrekkelijker maken van de entree. De kracht van kunst en cultureel erfgoed zou meer benut moeten worden. Met een gezamenlijk advies hopen de gebiedscommissies Centrum en Kralingen-Crooswijk druk te zetten op het stadsbestuur.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 15 oktober. Kijk op: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk. Nog niet duidelijk is of die vergadering ook online zal zijn.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.