Ger de Jonge (ruim 10 jaar ervaring in het waterschap, waarvan 6 jaar in het dagelijks bestuur) en Rosemarie van Ham (23 jaar, afgestudeerd in watermanagement en internationale ervaring) waren afgelopen zondag aan het posters plakken in Kralingen.

De Algemene Waterschapspartij is een onafhankelijke partij waarin deskundigheid voorop staat. De AWP is alleen actief in de waterwereld, heeft geen bindingen met politieke partijen en is zeer lokaal betrokken. Dijken, een goede waterhuishouding en schoon water zijn van wezenlijk belang voor ons leefklimaat. Water is niet alleen een sturende factor voor de ruimtelijke inrichting maar Algemene Waterschapspartijde beschikbaarheid ervan vormt ook een belangrijke voorwaarde voor onze economie. De AWP staat voor een gezond en solide financieel beheer. Het waterschap dient zich te beperken tot haar kerntaken. De waterschapslasten moeten zo laag mogelijk worden gehouden en niet worden doorgeschoven naar de toekomst. Water raakt iedereen, dus is het belangrijk dat het waterschap voor de uitvoering van haar taken de samenwerking zoekt met bewoners en bedrijven en zorgvuldig omgaat met hun belangen. Dat vereist een omgevingsgerichte organisatie en een open communicatie. Werken aan veiligheid, terugdringen van wateroverlast, zorgen voor schoon water en een goed functionerend watersysteem: dat zijn geen zaken om politiek mee te bedrijven. Dat vraagt om deskundigheid, innovatie, lokale en regionale betrokkenheid en een visie op de toekomst. En dat is precies waar de AWP voor staat.

(ingezonden mededeling Algemene Waterschapspartij – Lijst 8 / Ger de Jonge)