Het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk van Buurtwerk vindt plaats van 21 tot en met 25 juli in Vierhouten op de Veluwe. Zoals de twee voorgaande jaren voeren wij weer actie om de benodigde financiën te verwerven. Naar onze mening zou ieder kind een lekkere vakantie moeten hebben, maar helaas is dat voor veel kinderen niet mogelijk, om diverse redenen.

We hebben in 2012 en 2013 voldoende opgehaald om 50 kinderen een super vakantieweek te bezorgen. Op Facebook zijn de enthousiaste verhalen nog te lezen. Dat herhalen we in 2014. We hebben dit jaar € 8.000,- nodig. Doet u mee?

Collecte
De kinderkampactie gaat lekker. We kunnen melden dat de collecte de afgelopen week € 1.324,06 heeft opgeleverd. Met dank aan de ondernemers en de vrijwilligers die ons ondersteund hebben. Maar dat is niet het enige positieve want we mogen ook nog een fonds aanschrijven voor ondersteuning. Het fonds heeft ons dat zelf laten weten. Fijn toch! Hoewel we om gezondheidsredenen dit jaar later zijn begonnen dan de vorige jaren, gaan we toch goed vooruit. We hebben weliswaar nog een flink bedrag te gaan, maar het komt zeker goed.

En hup…
We hebben tijdens het collecteren ook weer diverse goede tips gekregen die we gaan gebruiken voor onze actie van 2015. Tijdens de collecte-week hebben we weer ervaren hoe leuk het is om deze actie te doen. De reacties waren overwegend positief: wat een mooi doel, ik hoop dat de kinderen een leuke week hebben en wat doet u goed werk en wat fijn dat er zo’n actie is! En hup, 10,- in de pot! De collectebussen mogen we ieder jaar lenen van een groot fonds. We maken ze weer netjes schoon en brengen ze terug zodat we ze volgend jaar weer mogen gebruiken. Nog meer: deze week hebben we ook weer een individuele sponsor mogen noteren voor € 100,-.

Cupcakes
Wat gaan we verder doen? De kinderen gaan cupcakes verkopen en de initiatiefgroep gaat de komende week de bedrijven benaderen die ons eerder gesteund hebben en gaat daarnaast op zoek naar nieuwe sponsors. Kent u een bedrijf dat wij kunnen benaderen? Laat het ons dan vooral weten.

Dank
We sluiten graag af met veel dank aan de bewoners van Kralingen-Crooswijk voor alle bijdragen die in de collectebussen gestopt zijn. Zoals we tijdens de actie steeds gezegd hebben: ‘alle kleine beetjes helpen’. En het is toch een flink bedrag geworden. De tussenstand: € 2.051,06.

Contact
U kunt ons bereiken op ons mailadres: kinderkampkc@gmail.com of telefonisch: Anita Kornman op 06-11886979 of Clara van Vliet op 06-54362001. Tevens kunt u ons volgen op Facebook onder Kinderkamp Kralingen-Crooswijk

Doneren
Wilt u doneren dan kan dat op nummer: NL59 INGB 065.35.10.462, t.n.v. Stichting Buurtwerk Kralingen-Crooswijk o.v.v. 61132, kinderkamp 2014. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

kinderkamp01