Als een boek en een hoofd op elkaar stoten en het klinkt hol, hoeft dat niet per se aan het boek te liggen. Aldus een beroemd aforisme van Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799). Vorige week nam ik deel aan een evenement dat me inspireerde tot een variant op deze oneliner. Als een universiteit en een stad elkaar zoeken en ze praten langs elkaar heen als ‘ships that pass in the night’, dan hoeft dat niet per se aan de universiteit te liggen.

Het evenement vond afgelopen donderdag plaats in WORM – Instituut voor Avantgardistische Recreatie in de Boomgaardsstraat in Rotterdam. Van dat Instituut had ik nooit eerder gehoord; ik heb intussen geleerd dat dat helemaal aan mij ligt. WORM is wereldberoemd in Rotterdam, heeft zelfs financiële ondersteuning gehad van de mij via de antroposofie intens sympathieke Triodos Bank en moet dus alleen al daarom door mij serieus worden genomen.

Het evenement had de vorm van een tribunaal. Dat is een type evenement van WORM waar ‘wordt recht gesproken over misstanden en wangedragingen op geestelijk vlak die om politieke en sociaal-maatschappelijke redenen niet de juridische rechtspraak bereiken. Door middel van juryrechtspraak wordt een oordeel geveld over het schone en lelijke, het goed- en mislopende, het goedaardig-domme en het kwaadaardig-domme. De rechtsmacht van het tribunaal is overigens onbegrensd’.

Vorige week stond de Erasmus Universiteit Rotterdam in de beklaagdenbank. Aangeklaagd voor het (1) verwaarlozen van de stad Rotterdam, (2) het organiseren van irrelevante studies en (3) het koesteren van een obsessieve fascinatie voor internationale rankings.

Als toelichting diende de volgende tekst: ‘Een universiteit heeft een bredere opdracht dan enkel publiceren en studenten naar de arbeidsmarkt leiden. Een goede universiteit vindt een manier om een brug te slaan naar haar omgeving en sociale context. Een goede universiteit is zich bewust van haar rol in de vormgeving van de stad en het bijdragen aan het denken over wat nastrevenswaardig is en wat niet. De Erasmus Universiteit heeft zich op Woudestein afgezonderd van de stad … Op Woudestein werkt men aan haar internationale profilering en aan irrelevantie publicaties. Er heerst op alle terreinen een buitensporige financieel- en bedrijfs- economische fixatie. Alle convenanten ten spijt en ondanks de inzet van een handvol betrokken universitair docenten, heeft de universiteit verwijtbaar gefaald. Het tribunaal ziet een universiteit die niet betrokken is bij de stad, door onzekerheid wordt geplaagd en die zich puur richt op de internationale wetenschappelijke gemeenschap en de eigen omgeving structureel verwaarloost. Rotterdam staat te boek als de meest anti-intellectuele stad van Nederland en de Erasmus Universiteit is er op zijn minst medeplichtig aan, dan wel: heeft niets actiefs gedaan om het tij te keren. … Het tribunaal roept getuigen op om zich te melden om de aanklacht te onderbouwen dan wel te ondermijnen. Getuigen worden tijdens de zitting gehoord. Voor klokkenluiders en (oud)medewerkers van de universiteit is een getuigenbeschermingsprogramma en kan men anoniem of onherkenbaar getuigen. De jury zal direct uitspraak doen’.

Het Tribunaal - Hugo Verbrugh

De stijl van de aankondiging en het logo in de vorm van een artistiek geslaagde, hip knipogende Vrouwe Justitia deden verwachten dat men er een Erasmiaans-filosofische mix van luim en ernst van wilde maken; het liep anders. Het begon als een gênante ratjetoe van onverstaanbaar gebrabbel en wezenloze prietpraat en geneuzel. Na ruim een half uur gaven de twee hoogleraren van de EUR die als getuigen à décharge waren uitgenodigd, in uiterst duidelijk verstaanbare bewoordingen uiting aan hun woede over deze aanfluiting en verlieten ze voortijdig het tribunaal. Haast als door een wonder werkte dit als een catharsis [= psychische en mentale, innerlijke reiniging. Red.] en werd het, vooral door de bijdragen van de uitgenodigde studenten, een gedenkwaardige bijeenkomst.

Wordt vervolgd: ik heb met de leiding van WORM afgesproken dat wij in gesprek blijven en ik ga meedoen aan een verbeterde versie van een dergelijke sessie.

Hugo Verbrugh