Een Engelsman, een Fransman en een Jood krijgen de opdracht om een filosofisch opstel te schrijven over de kameel. De Engelsman schrijft over ‘De kameel en zijn bruikbaarheid om drop aan Arabieren te verkopen’, de Fransman over ‘De kameel en zijn liefdesleven’, en de Jood over ‘De kameel en het Joodse vraagstuk’.

Het is een oud mopje in de categorie Jüdischer Witz. Ik verzin een actuele variant in de categorie journalistenhumor. Nu krijgen alle columnisten van De Ster de opdracht om een filosofisch stukje over de kameel te schrijven. De eerste schrijft over ‘De kameel en het voetbal’, de tweede over ‘De kameel en het WK’, de derde over ‘De kameel en Oranje’, de vierde over ‘De kameel en de doellijntechnologie’, enzovoort. U begrijpt wat ik bedoel.

Geïnspireerd door deze parabel verzin ik een volgend gedachtenexperiment. Drie medewerkers van NRC Handelsblad en ik moeten een filosofisch opstel schrijven over het voetbal. De drie NRC-auteurs laten zich inspireren door wat zij 17 juni in de krant schreven, de dag voor ‘Australië’, en nadat heel Nederland in extase geraakt was door ‘Spanje’: (1) Maxim Februari: ‘Bij voetbal werkt alles precies andersom’, (2) Frits Abrahams: ‘De “vanishing spray” zou gebruikt kunnen worden om FIFA-baas Blatter te laten verdwijnen’, (3) Bart Hinke: ‘Voetballer is ook … de totale mens … Na het succes van vrijdag worden hem wonderkrachten toegedicht’.

Dat is ongebruikelijke taal voor NRC Handelsblad. Niet voor niets gaat dat er prat op dat het wars is van godsdienstig aandoende hokuspokus en aanverwante poespas. Mij moedigt dit onverhuld spiritualistische woordgebruik aan om nu een stukje te schrijven over de kameel in verband met het voetbal en het arcanum.

Arcanum is een tientallen eeuwen oud woord voor geheim – voor het hogere, esoterische, religieuze, paranormale geheim. Het woord was gangbaar in antieke mysteriecultussen en in de alchemie en aanverwante kunsten. Na een opleving in de Middeleeuwse mystiek verdween het uit het normale taalgebruik. Maar sinds vorige week is alles anders. De wonderbaarlijke wederwaardigheden van Oranje in Brazilië hebben onthuld dat echt waar is wat alle godsdiensten altijd geleerd hebben: Hogere Machten bestieren wat op aarde gebeurt.

satanMet die onthulling ga ik u niet verleiden om te gaan geloven in God of zo. Ik begin aan de andere kant. Ik wijs u erop, dat u ongelijk heeft als u niet in de duivel gelooft. Ook wat dat betreft leren alle godsdiensten diepe wijsheid: zoals God bij uitstek goed kan werken op mensen die wel in Hem geloven, zo werkt de duivel het best op mensen die niet in hem geloven. Dat doen de meesten van u, lezers van De Ster, vrijwel zeker inderdaad niet, en dat moet dus nu anders worden. Ik geef u een eerste handreiking.

De filosofie van het arcanum, de arcanosofie, leert dat er twee duivels zijn. De ene heet Satan. Die inspireert de geheime kongsi’s en goksyndicaten waar vooraf bepaald wordt welk elftal welke wedstrijd met welke uitslag zal winnen en hoe de ingewijden daaruit maximaal financieel gewin kunnen halen. Over die duivel schreef Robbert Dijkgraaf onder de titel ‘Koning Toeval’ in NRC Handelsblad van 14 juni. Met behulp van Satan heeft de hogere wiskunde in de afgelopen jaren in het geheim de perfecte technieken ontwikkeld om alles wat in het voetbal gebeurt tot in de laatste decimaal achter de komma met zekerheid te kunnen voorspellen.

De andere duivel heet Diabolos. Die inspireert ons, kijkers voor de buis en feestvierders op straat, tot de bovenmenselijke gevoelens die nu het hele land letterlijk oranje kleuren. De illustraties dienen om uw geloof in beide duivels te sterken, zoals vroeger gebruikelijk was.

Hugo Verbrugh