• Drijvende eilanden voor vergroening en verbetering Rotterdamse waterkwaliteit

Op vrijdagochtend 25 september is in het Buizengat in Roterdam (Kralingen) het eerste eiland onthuld van het project ‘Drijvend Groen’. Een innovatief project van het jonge bedrijf Urban Green, Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam.

In stedelijk gebied gelden diverse wetten en eisen voor zowel natuur als mens. Drijvend Groen is een project dat deze regels en wensen zo dicht mogelijk bij elkaar heeft gebracht. De samenwerking tussen Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en het bedrijf Urban Green heeft ertoe geleid dat zowel de behoeften van natuur als die van de inwoners van de stad samengesmolten zijn in een project. Een aanwinst voor het leven onder en boven water.

Drijvend Groen
Drijvend groen is een project met meerdere doelstellingen: het verbeteren van de waterkwaliteit op het gebied van vishabitat en macrofauna en het verbeteren van de ruimtelijke ordening in de versteende havenbekkens van Rotterdam. Dit heeft geresulteerd in een drijvend park met decoratieve beplanting en waterplanten. Naast het verfraaien van de buitenruimte wordt met vernuftige technieken de komende twee jaar de toename van de visstand en macrofauna in kaart gebracht. Wat een hotel wordt voor vissen en kleine diertjes wordt een lust voor het oog voor de bewoners van de ruim 400 vierhonderd appartementen die op het desbetreffende water uitkijken.

Landschapsarchitect Piet Oudolf, als adviseur betrokken bij het project zegt hierover: “Groen verlegt zijn grenzen en daar wordt het tijd voor. Groen als drijvende kracht maakt dit verhaal compleet”

Continuering
Als uit de monitoring van de visstand blijkt dat Drijvend Groen een positieve bijdrage levert aan de vispopulatie dan lijkt het plaatsen van meerder eilanden in de Rotterdamse Stadshavens een sluitende oplossing voor de problematiek. Rijkswaterstaat kan op deze manier bijdragen aan de doelstellingen van het Europese Kader Richtlijn Water (KRW) “Een belangrijke taak van Rijkswaterstaat is de zorg voor de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren, meren en zeeën. Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met het creëren van natuurlijke oevers voor een betere kwaliteit van het leefgebied voor planten en dieren. Maar dat werkt niet in de Rotterdamse haven. Door gebruik te maken van creatieve en innovatieve ideeën die zich aandienen, wordt hier nu een unieke proef gedaan, die als het succesvol blijkt te zijn grootschaliger kan worden toegepast”, licht Linda- Rose Santhagens, van Rijkswaterstaat toe.

Sterfotograaf Winish Chedi viel niet in het water, afgelopen vrijdag. Van links naar rechts: Johan Vermeer van het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam, Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat en Tieme Haddeman van Urban Green.

Sterfotograaf Winish Chedi viel niet in het water, afgelopen vrijdag. Van links naar rechts: Johan Vermeer van het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam, Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat en Tieme Haddeman van Urban Green.

Ruimte voor innovatie
Naast stenige stedelijke omgevingen verfraait de gemeente Rotterdam ook leegstaande havengebieden, die steeds meer bij stedelijk gebied worden betrokken. Wethouder Pex Langenberg (wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie van de gemeente Rotterdam: “We bieden partijen als Urban Green letterlijk de ruimte om te experimenteren met innovatieve concepten. De aanleg van natuurvriendelijke oevers in Rotterdam valt mooi samen met de Rotterdamse vergroeningsopgave.”

Urban Green
Initiatiefnemer van het project is Urban Green, een jong Rotterdams bedrijf dat voorafgaand aan dit project ook de prototypes voor ‘Drijvend Groen’ ontwikkelde. Directeur Tieme Haddeman: “Na een tumultueuze rit van anderhalf jaar ben ik erg trots dat we met gemeenschappelijk kracht dit punt bereikt hebben. Innovatie en Rotterdam staan dicht bij elkaar en hoe mooi is het om dan ook hier Europa’s eerste drijvende park te mogen plaatsen”. Urban Green ontving onlangs de aanmoedigingsprijs van waterschappen en is als startup ondersteund door het Valorisatie Programma Delta.

Info
Op vrijdag 25 september is het eiland onthuld in het Buizengat te Kralingen Rotterdam. Foto’s hiervan zijn te vinden achter de onderstaande link. Fotograaf is Dick Renses en de artist impressies zijn van Vincent van den Aardweg. Adres: Buizengat, Struisenburgstraat te Rotterdam. Het Buizengat is een binnenhaven parallel aan de Maasboulevard en de Oostzeedijk. De projectlocatie is bereikbaar via de Oostzeedijk en/of de Oostmaaslaan. (ingezonden mededeling Rijkswaterstaat)

Bullshit
Een buurtbewoonster aanwezig bij de ‘onthulling’ gaf te kennen dat zij het hele project maar ‘bull – shit’, weggegooid geld, vond. Immers, door de eb en vloed in het Buizengat zal daar steeds weer ander water zijn, uit de Maas. Hoe kan je dan daar de waterkwaliteit verbeteren?