Een impressie van het verkiezingsdebat van de Fietsersbond

Op maandagavond 21 februari 2022 was het verkiezingsdebat dat door de Fietsersbond was georganiseerd. Leon Erkelens, voorzitter van de Fietsersbond Rotterdam trapte af met een lofzang op de fiets (gezond, stil, uitstootvrij, compact) en enkele voorbeelden van hoe het in Rotterdam voor fietsers beter wordt.

Elf Rotterdamse partijen waren aanwezig om over 5 stellingen met elkaar in debat te gaan. Bij de eerste stelling stond Sam Mak (CDA) tussen Bart van Drunen (Leefbaar) en Ingrid van Wifferen (D66) en hij maakte het CDA als middenpartij zichtbaar. D66 wil echt vergaand ruimte maken in de stad voor fietsen en groen ten koste van ruimte voor de auto, waar Leefbaar het voor álle vervoersmodaliteiten goed wil regelen. Dus ook vloeiend verkeer voor de auto. En hiermee tekende zich een belangrijk verschil in visie op verkeer en stad zich af.

Is er ruimte voor alle verkeersmodaliteiten of is vermindering van autogebruik nodig om de stad prettig te maken? Stephan van Leeuwis (GroenLinks) is hierover duidelijk: de ruimte is schaars en de wijze waarop in Rotterdam tot nu toe de doorstroming van autoverkeer dominant is geweest in de inrichting van de stad moeten we loslaten om een gezondere, veiligere en prettigere stad te krijgen. Ook Jet Valk (50Plus) ziet graag meer ruimte voor de fiets om de mogelijkheid te creëren voor scheiding van langzame fietsers (kinderen en ouderen) en snelle fietsers (elektrische fietsen en speedpedelecs).

Simon Bleijenberg (Volt) geeft aan dat in Rotterdam het aandeel van de fietsers in het verkeer ten opzichte van ander steden laag is. Dus in principe nog kans om te groeien. En als je snel door de stad wilt, geeft Dennis Tak (PvdA) aan, dan kun je zelfs nu in Rotterdam al beter de fiets pakken. En ook voor de gezondheid kan beter de fiets gepakt worden. Floor van Dongen (SP) geeft aan dat dit zeker zo is en dat stimulering van fietsgebruik belangrijk is en dat fietsen voor iedereen betaalbaar zouden moeten zijn. De suggestie van Jaap Rozema (PvdD) om te kijken naar WMO gelden voor fietsstimulering krijgt veel bijval.

Foto’s in hoge resolutie hier

 

In Rotterdam nemen echter veel mensen een snorfiets in plaats van de fiets. En dat is juist voor de Fietsersbond een punt van irritatie en een veroorzaker van luchtvervuiling door uitlaatgassen. Jaap Rozema (PvdD) haakt in op dit punt van gezondheid en wil de zeer smerige tweetaktmotor verbieden en de milieuzone terugbrengen. Gerben van Dijk (ChristenUnie) vraagt aandacht voor de gevaarlijke, snelle bezorgers (op welk vervoermiddel dan ook). Een ongezonde zak chips heeft kortere aanrijdtijden dan de hulpdiensten. Moet daar de aandacht niet heen?

Hoe krijgen we een fietscultuur? Volgens Simon Becker (VVD) heeft Rotterdam al een goede fietscultuur, maar zijn er twee punten voor verbetering: veiligheid en betere fietsenstallingen. Jaap Rozema (PvdD) reageert dat de fiets echt als uitgangspunt moet worden genomen en niet de huidige stapsgewijze verbeteringen. Ingrid van Wifferen (D66) vindt de fietscultuur nog helemaal niet goed, ook omdat het in de gemeenteraad bij 21 van de 45 zetels ruim baan voor de auto is en daarmee een hindermacht voor verbetering. Naar het idee van Sam Mak (CDA) is dat te polariserend en zijn Rotterdammers ook automobilisten en moeten we in gesprek gaan met elkaar. Simon Becker (VVD) sluit daar bij aan en wil ook niet mee gaan in de zwart-wit tegenstellingen en zegt dat zij ook ruimte voor de fiets willen maken door meer éénrichtingsverkeerwegen te maken. Gerben van Dijk (Christenunie) geeft aan dat de belangentegenstelling niet zomaar op te lossen is en dat het feitelijk wel zo is dat fietsers (en voetgangers) minder ruimte innemen. Bij toename van het aantal fietsers moet dus de auto een stapje terug doen. En daarmee verwoordt hij niet de positie van de partijen die de auto veel ruimte willen blijven geven: VVD, Leefbaar en CDA. Zoals gezegd: iedereen is voor de fiets, maar sommigen meer dan anderen. Zie ook:  fietsersbond.nl  en rotterdam.fietsersbond.nl

De 5 stellingen: 1. Zo snel mogelijk 30 kilometernorm in Rotterdam.  2. Alle Rotterdamse kinderen moeten  voor hun 8ste kunnen fietsen. 3. De snorfiets moet van het fietspad af. 4. Fietsen aantrekkelijker maken om zorgkosten te besparen. 5. Rotterdam heeft een goede fietscultuur.

De Ster was erbij en de foto’s zijn van Rotterdamse fotograaf Winish Chedi.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.