• Verkiezingen gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk 19 maart

Hij groeide op in een CDA-familie en een oom was ooit het langst zittende lid in de Provinciale Staten. Cees Zwinkels (1956) kon eigenlijk niet onder een politieke carrière uit. Toch heeft het even geduurd voor hij politiek actief werd. In eerste instantie was dat niet voor het CDA, maar de VVD. In 2008 koos hij echter toch voor het CDA. “Het Christelijk besef van normen en waarden, de ‘C’ van het CDA, heeft mij doen keren naar het CDA.”

door Joëlle Stapelkamp

Cees is pas vorig jaar echt actief geworden binnen het CDA. Hij maakte deel uit van het verkiezingsprogramma- team. Als je meedraait in zo’n team, krijg je volgens Cees gegarandeerd een keer de vraag of je je verkiesbaar wilt stellen. Toen Cees de vraag kreeg of hij lijsttrekker wilde worden voor het CDA in Kralingen-Crooswijk twijfelde hij geen moment. “Het CDA is een mooie partij. Een partij voor de samenleving waarin aan iedereen ruimte wordt geboden zich te ontwikkelen. Ik wil daar, samen met de bewoners, mijn schouders onder zetten.”

Gebiedscommissies
De lijsttrekker van het CDA heeft er geen moeite mee dat het deelgemeentebestel wordt verlaten. “In de nieuwe gebiedscommissie moeten we meer zelf zaken oppakken en doorzetten naar de Coolsingel. Het gaat om de bewoners. Wij zijn er alleen maar om hen te activeren, een steuntje in de rug te geven en hen te adviseren. In deze nieuwe bestuursvorm hebben wij veel meer de plicht om ons te bewijzen. Wij moeten veel meer dan voorheen uit ons hok komen en actiever inzetten op contact met de bewoners.”

Nieuw Crooswijk
Het CDA heeft als speerpunten onder andere wonen, zorg en onderwijs. Cees geeft aan een man van concrete voorbeelden te zijn en maakt dat direct duidelijk aan de hand van voorbeelden. Het CDA is voorstander van nieuwbouw, maar vindt dat daarbij goed in ogenschouw genomen moet worden dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar zijn. “Wij moeten als gebiedscommissie de vorderingen kritisch volgen. Als de bouw van een nieuwbouwproject stroperig gaat, ‘kamperen’ we een paar dagen op het terrein ter observatie om vervolgens bij te kunnen sturen.” Op die manier probeert het CDA fiasco’s als in Nieuw Crooswijk te voorkomen. “Platgooien is soms nodig, maar je moet er wel voorzichtig mee zijn en een oplossing hebben voor de mensen die daardoor op straat komen te staan.” Het CDA is ook voorstander van een dynamisch en veelzijdig straatbeeld. “We moeten alles integreren. Het straatbeeld moet niet alleen uit winkeliers bestaan, maar ook uit kleine ondernemingen, zorginstellingen en cafeetjes. Op die manier wordt een wijk levendig(er) en heeft verpaupering minder kans.”

CDA-lijsttrekker voor de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk Cees Zwinkels in zijn achtertuin met zicht op Tennispark Kralingen.

CDA-lijsttrekker voor de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk Cees Zwinkels in zijn achtertuin met zicht op Tennispark Kralingen.

Gebiedscommissie als vangnet
Het CDA zet in op actie in plaats van vergaderen. “Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk met elkaar, elk individu of elke organisatie, zaken op te lossen. Pas als het echt niet anders kan, is de overheid het vangnet waar op teruggevallen kan worden.” Het zijn duidelijke woorden van de CDA-lijsttrekker voor de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk die hoopt op in ieder geval één zetel. “De tijd zal het leren. Als het de kiezer behaagt, mag ik Jacques la Croix opvolgen.”