• Verkiezingen gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk 19 maart

Pas in 1995 sloot zij zich aan bij de PvdA, maar eigenlijk was Paulette Verbist (1958) altijd al wel met politiek bezig. Zo bezocht zij onder andere op zestienjarige leeftijd al bijeenkomsten van politieke jongeren. Hoe het komt dat Paulette op jonge leeftijd al bovenmatig geïnteresseerd was in politiek? Door haar ouders. Niet omdat zij uit een politiek gezin kwam. Sterker nog, haar ouders waren totaal niet geïnteresseerd in politiek en gingen dan ook nooit stemmen. Maar juist door die anti-politieke omgeving waarin Paulette opgroeide, werd haar interesse gewekt. “Ik kon niet begrijpen dat je het recht om te stemmen niet gebruikte. Ik vond – en vind dat nog steeds – onvoorstelbaar.”

door Joëlle Stapelkamp

De politieke carrière van Paulette kwam echter pas jaren later van de grond. Niet omdat zij zich niet bij een politieke partij wilde aansluiten, maar omdat ze daar gewoonweg het geld niet voor had. “Ik moest mijn studie zelf bekostigen en een lening afsluiten, dus extra kosten vermeed ik zoveel mogelijk. In de jaren ‘90 werd de drang om met politiek bezig te zijn echter steeds groter. Ik had inmiddels een vaste baan – en dus inkomsten – en besloot lid te worden van de PvdA.” Zo’n tien jaar lang heeft Paulette functies op de achtergrond vervuld. In 2006 stelde zij zich voor het eerst verkiesbaar. Dat was in Rotterdam- Centrum, omdat zij daar toen woonde. Zij werd gekozen en in 2008 werd zij daar zelfs Dagelijks Bestuurder. In 2010 stelde Paulette zich wederom verkiesbaar, maar omdat zij niet meer terug zou keren als Dagelijks Bestuurder, besloot zij te solliciteren in de deelgemeente Kralingen- Crooswijk op een vacature die volgens Paulette op haar lijf geschreven was: een parttime Dagelijks Bestuurder, liefst vrouw en met een achtergrond in de kunst&cultuursector. Zij werd aangenomen en vanaf dat moment was Paulette Verbist Dagelijks Bestuurder in de deelgemeente Kralingen- Crooswijk. Dat bracht met zich mee dat zij in deze deelgemeente moest komen wonen. Haar huidige onderkomen vond zij in Nieuw Crooswijk in één van de nieuwbouwflats.

Speerpunt
De PvdA is er volgens Paulette voor iedereen. “Ons uitgangspunt is: niet uitsluiten, maar juist insluiten.” Dat probeert de partij te bewerkstelligen door mensen in de bijstand te activeren en hen vrijwilligerswerk te laten doen. Belangrijk is daarbij volgens de lijsttrekker van de PvdA voor de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk dat het vrijwilligerswerk betreft dat men zelf kan kiezen, zodat men gemotiveerd is en het werk met plezier doet. “Mensen in de bijstand worden vaak afgeschreven waardoor zij in een isolement raken. De PvdA wil deze groep mensen activeren en hen weer laten meedraaien in de samenleving. Op die manier wordt een (nieuwe) basis gelegd om een zinvol bestaan op te kunnen bouwen. Iets te kunnen betekenen voor jezelf, maar ook voor anderen.”

PvdA-lijsttrekker voor de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk Paulette Verbist in de weer met koffiekannnen tijdens het ‘wijkspreekuur’ van de PvdA op de Vlietlaan, afgelopen zaterdag.

PvdA-lijsttrekker voor de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk Paulette Verbist in de weer met koffiekannnen tijdens het ‘wijkspreekuur’ van de PvdA op de Vlietlaan, afgelopen zaterdag.

Toekomst
Op de vraag of Paulette nog lang politiek actief wil blijven, blijft het even stil. “Na acht jaar actief te zijn in de lokale politiek – ik geniet er echt enorm van – is het op een gegeven moment genoeg. Ik wil héél graag nog meewerken aan de ontwikkeling van de gebiedscommissies, maar daarna is het tijd voor een volgende generatie.” Paulette spreekt de ambitie uit voorzitter te willen worden van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. “Ik hoop het, maar het hangt van de verkiezingsuitslag af. En of het je gegund wordt natuurlijk!”