Vergadering Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk 17 januari

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk van 17 januari, deze keer in Aafje Hoppesteyn, sprak Tiede Haddeman van Urban Green over het vastgelopen gesprek tussen de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat, betreffende extra drijvend groen in het Buizengat in Kralingen. Verder kende de gebiedscommissie na enige discussie het bedrag van € 10.000,- toe aan Bewonersvereniging Kralingen Oost (BKO) voor de activiteiten in 2019. Huiskamer van de Rotte en De Crooswijker (bewonerskrant) kregen beide een financiële bijdrage uit het participatiebudget van respectievelijk €2.000,- en €12.500.

Tijdens de vergadering greep Tiede Haddeman het spreekrecht van bewoners aan om hulp en ondersteuning te vragen voor het initiatief van extra drijvend groen in het Buizengat. Haddeman is bewoner van Struisenburg en eigenaar van Urban Green, een bedrijf dat inmiddels verantwoordelijk is voor drijvend groen in meerdere steden. Volgens hem is het gesprek tussen de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat vastgelopen en zit er geen schot in de zaak. In 2014 schreef Haddeman op eigen initiatief een plan om het gebied Struisenburg te vernieuwen. Volgens zijn onderzoek kan er in het gebied Struisenburg veel meer drijvend groen dan alleen de 300 m2 die er nu drijft. Een mooie plek hiervoor vindt Haddeman de achterkant van de tramremise. Rijkswaterstaat zou het project moeten financieren. Het probleem is volgens Haddeman dat het gesprek is vastgelopen. Zowel de gemeente Rotterdam als Rijkswaterstaat willen geen initiatief nemen. Rijkswaterstaat wil volgens Haddeman het project wel financieren, maar stelt dat het gebied eigendom is van de gemeente Rotterdam. Daarom wil Rijkswaterstaat dat de gemeente Rotterdam meefinanciert aan het beheer en onderhoud van het extra stuk drijvend groen. Het is alleen niet duidelijk om wat voor een bedrag het gaat.

Commissielid John van Assendelft is dankbaar dat een bewoner de gebiedscommissie op de hoogte stelt van ‘ambtelijk geneuzel’, en verbijsterd dat de gebiedscommissie niet is geïnformeerd over de frictie tussen de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat. “Iedereen was enthousiast om het plan te realiseren en nu dreigt het een zachte dood te sterven”, zegt hij. Van Assendelft wil graag op korte termijn opheldering. Voorzitter Rens van Overdam stelt voor om dit verhaal voor te leggen aan Stadsontwikkeling om zo duidelijk te krijgen wat het beheer en onderhoud zal kosten. Het College van Burgemeester en Wethouders komt 15 maart naar Kralingen-Crooswijk. Volgens Van Overdam is dit een mooie gelegenheid om het probleem aan te kaarten. Haddeman kan zich hierin vinden en is bereid om desgewenst toelichting te geven.

Tekst loopt door onder de foto

Feestelijke presentatie drijvend eiland in het Buizengat, 25 september 2015.

BKO 2019

De gebiedscommissie heeft het bedrag van € 10.000,- toegekend aan de bewonersvereniging Kralingen Oost (BKO) voor 2019. Aan het eind van het jaar zal er een afrekening plaatsvinden, waarbij het niet uitgegeven bedrag in mindering zal worden gebracht op het aan te vragen bedrag voor 2020.  Dit is besloten nadat er een discussie ontstond over het wel of niet verlenen van het bedrag aan de bewonersvereniging. Commissieleden Marco Bouman en Deborah Fernald vinden dat, indien de BKO nog reserves heeft, eerst die dient op te maken, zodat andere bewonersinitiatieven die het geld van de gebiedscommissie harder nodig hebben, kunnen worden ondersteund. Indien de reserves opraken, kan er altijd een nieuwe aanvraag ingediend worden. Uiteindelijk is er toch besloten om het bedrag eerst toe te kennen en later af te rekenen.

Huiskamer van de Rotte en De Crooswijker

De  gebiedscommissie  heeft het bedrag van € 2.000,- toegekend uit het participatiebudget aan Huiskamer van de Rotte. Stichting Plezierrivier De Rotte maakt gebruik van de Kerkhoflaan 145 voor de Huiskamer. De Huiskamer wordt vooral gebruikt voor placemaking (verbetering van de openbare ruimte) van de Crooswijksebocht. Bewonerskrant De Crooswijker kan op een financiële bijdrage van €12.500,- rekenen uit het participatiebudget. Van dit bedrag zal er € 11.500,- besteed worden aan het vervaardigen van 3 edities en € 1.000,- is bestemd als werkbudget van het Participatiecentrum aan de Boezemstraat.  De Crooswijker is in 2018 uitgegroeid tot een volwaardig en graag gelezen medium in Crooswijk. De krant wordt gemaakt door en voor bewoners.  De redactie is bezig met stappen te maken naar verzelfstandiging. Op het moment van schrijven is er een stichting in oprichting. Deze stichting zal een overkoepelend orgaan worden van media, waaronder ook De Crooswijker zal vallen. Om de papieren versie van de krant de komende drie edities te kunnen garanderen wordt de gebiedscommissie gevraagd deze drie edities te financieren op de oude manier, via het participatiebudget. In de tweede helft van 2019, wanneer de stichting een feit is, zal de stichting zelf financiën aanvragen, om de edities voor de tweede helft van 2019 te financieren.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal plaatsvinden op donderdag 7 maart, in Plays2Be, Crooswijksestaat 93, Rotterdam-Crooswijk (Het Schuttersveld). Aanvang: 20.00 uur. Zie vanaf 1 maart voor de agenda en de stukken: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.