Lang had ik geen rijbewijs. Als linkse jongere haalde ik daar mijn neus voor op. Later bleek mij dat menig advocaat hecht aan de onbevoegdheid een auto te mogen besturen. Misschien vanuit de gedachte dat je slechts als passagier in een automobiel achterin plaatsneemt, de chauffeur moet het maar uitzoeken. Bekend is dat de voltallige Hoge Raad die het fietsersarrest heeft gewezen (een fietser krijgt, aangereden door een auto, hoe stom de fietser ook doet, altijd minimaal 50% van zijn schade vergoed) niet de vaardigheid had een auto te besturen.

In Rotterdam is metro, tram, bus uitstekend geregeld, ook al kijkt menig RET-medewerker vaak wat chagrijnig naar de reizigers. In het kader van mijn rechtshulpverlening aan psychiatrische patiënten die opgenomen worden in het Delta ziekenhuis te Poortugaal (ver weg op de eilanden) was ik dus aangewezen op het gebruik van het openbaar vervoer. (Trouwens, het is een dunne lijn: mensen die beweren dat het einde der tijden nabij is of volhouden dat Bill Gates uit is op minimalisering van de wereldbevolking, worden nog steeds niet opgesloten, terwijl toch duidelijk sprake is van een “true mental disorder” volgens de rechtspraak van het Europese Hof. Ik zou maar oppassen met zulke ideeën).

Terug naar Portugaal en zijn kliniek, de bus die het laatste stukje moest afleggen reed slechts één keer per uur. Reden voor mij om met vouwfiets de metro te betreden. Dat ging niet helemaal goed. De bestuurder weigerde te vertrekken en verzocht mij de metro te verlaten. Hardnekkig als ik ben, herhaalde het tafereel zich enkele weken later. Alleen had ik een dienstorder bij mij van de leiding waarin duidelijk stond omschreven dat een opgevouwen fiets toegestaan was. De bestuurder van dienst las het document, keek uiteraard chagrijnig, liep weg mij toevoegende: en toch mag het niet. Niettemin vertrok de metro met mij en mijn vouwfiets. U moet zich trouwens wel gedragen in de metro. Volgens artikel 72 van de wet personenvervoer mag u geen rumoer veroorzaken.

Een dergelijke boete kreeg een cliënt van mij terwijl hij zich in zijn woning in een straat zonder metro in Rotterdam bevond. Advies: schrijf een lollige brief naar de officier van justitie. Heeft hij ook eens tussen alle ellendige strafzaken door een vrolijke dag. Grote kans dat u uw boete, ook al zou die terecht zijn, niet hoeft te betalen.

Ton Rhijnsburger

Advokatenkollektief Rotterdam

Website: www.akrotterdam.nl
Facebook: /advokatenkollektief


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.