Foto: Werkzaamheden Laan van Nooitgedacht

Door de Kralingse heren Bas Rozenbeek en Oskar Jansen werd contact gezocht met De Ster en zij stuurden de onderstaande tekst. Zij willen dat Kralingse bermen aaneengesloten worden tot één groot bloemenlandschap en zoeken enthousiaste vrijwilligers.

Begin dit jaar werd een bewonersinitiatief ingediend voor het in beheer nemen van het groen aan de Laan van Nooitgedacht. Door de lange duur heeft hier en daar al wat van de plannen door kunnen sijpelen. Waardoor we ons gesteund weten door een enthousiast Stadsbeheer en enthousiaste buurtbewoners, ook hebben omwonenden en leden van Volkstuinvereniging Nooit Gedacht aangegeven de handen uit de mouwen te willen steken, en heeft de ontwikkelaar van het Hofje van Weltevreden contact met ons gezocht. De motivatie achter de beheerverandering is gelaagd, maar even eenvoudig als voor de hand liggend. Met deze stap willen de initiatiefnemers het beheer zó veranderen, dat betere en ook meer condities ontstaan waarin een grotere verscheidenheid en veelvuldigheid van bloemen tot wasdom kan komen. Daarbij zullen de beoogde bloemen inheemse, streek- en conditie gebonden soorten zijn, en terwijl met name insecten daarvan kunnen profiteren, wordt ook de verschijning van de laan verfraaid met tientallen bloemsoorten. Niet onbelangrijk hierin is, dat dit een beeld is waarin deze eeuwenoude kade zich beter zal herkennen, alsof oude tijden herleven.

Uiteindelijk strekken zich dan vanaf de Burgemeester Oudlaan naar de zomen van het Kralingse Bos bloemenrijke bermen uit, waardoor twee van misschien wel de meest in het oog springende bloemrijke Kralingse bermen aaneengesloten worden tot één groot bloemenlandschap. Om een en ander praktisch mogelijk te maken is stichting Zeldenooit opgericht. De stichting zal vanaf het tekenen van een beheerovereenkomst met de gemeente Rotterdam optreden als beheerder. Concreet betekent dit dat er dagen zullen worden georganiseerd waarop beheertaken worden uitgevoerd, zoals het gefaseerd maaien en afvoeren van de ondergroei bestaande uit kruiden en grassen, het tweejaarlijks snoeien van overhangende takken en het vijfjaarlijks uitdunnen van het struweel. Ter voorbereiding werd echter eerst met behulp van de startsubsidie door de gemeente en door GKB, meer ruimte voor bloemen gecreëerd door enkele niet-inheemse heesters te verwijderen (foto). Op 9 en 10 december heeft dit plaatsgevonden.

Enthousiast?

Op nader te bepalen data zal er met enthousiaste vrijwilligers een begin worden gemaakt met het herschikken van de thans dichte heestervegetatie tot een gelobde bloemrijke zoom. Enthousiast? info@zeldenooit.org.

Bas Rozenbeek, penningmeester Stichting Zeldenooit en Oskar Jansen, voorzitter Stichting Zeldenooit

Zie ook: kralingen-oost.nl/naar-een-bloemrijke-laan-van-nooitgedacht

Op donderdag 9 december maakten Teus (op de machine) en Fred, beiden van Vertuoos – hoveniers  schoon schip op de Laan van Nooitgedacht, in opdracht van GKB Groep. Bas Rozenbeek en Oskar Jansen staken ook hun handen uit de mouwen.

Rechts Oskar Jansen: ‘Heerlijk, dit werk, je gebruikt andere spieren dan wanneer je aan je bureau zit.’

Bas Rozenbeek: ‘in plaats van naar je monitor staren, lekker spelen in de frisse buitenlucht.’


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.