Een mooi toeval maakt dat De Ster van vandaag op BIJNA dezelfde MINUUT van de persen rolt als het kortste moment van het jaar. Het overzicht dat ik van Wikipedia heb overgenomen voor bij dit stukje documenteert dit. Heel andere omstandigheden, die niets te maken hebben met deze winterzonnewende en al helemaal geen toeval zijn, laat staan een mooi toeval, maken dat in de eerste zin van dit stukje een akelige onjuistheid steekt. Niks ‘van de persen rollen’. Déze Ster ‘verschijnt’ niet fysiek, alleen virtueel. Alleen wie een computer heeft en op de juiste knopjes heeft gedrukt, kan hem lezen. Het stemt mij tot intense melancholie.  En dat juist op de dag dat alles, in de grote kosmos van de hemelse hiërarchieën en in de kleine platte wereld van ons, aardse stervelingen, weer lichter wordt …

Ik stulp mijn inwaarts gerichte droevige blik om richting oneindige verten in ruimte en tijd, en word daar een beetje vrolijker van, want dan herinner ik me het fameuze verhaal over de eerste zonsverduistering in de geschiedenis die voorspeld is: 28 mei 585 vóór Christus.

Onwaarschijnlijk als het mag klinken, gegeven de staat van de astronomische wetenschap ruim 25 eeuwen geleden – het verhaal is zó goed gedocumenteerd, dat ik het voor waargebeurd durf aan te nemen. De Griekse geschiedschrijver Herodotus geeft het precies weer in zijn Historiën, Boek I, 73-74. Astronomie – dat is nog eens wetenschap! Vergelijk dat met de economie anno 20 december 2016 ná Christus. Zelfs door sommige professionele economen wordt die gekwalificeerd als pseudo-wetenschap. Nu stulp ik mijn buitenwaaarts gerichte blik weer om naar binnen. Daardoor fleur ik opnieuw een beetje op – nu door, ik moet het bekennen, de zwartgallige humor die ik in de media vind in de rubriek met de naam ‘nepnieuws’.

Nepnieuws staat sinds een maand opeens hoog genoteerd in de publieke belangstelling. Ik documenteer mijn interesse aan de hand van een artikel ‘Wie of wat kunnen we nog geloven? Oorlogspropaganda van alle kanten’ in NRC Handelsblad van jl. zaterdag. Het gaat met name over Syrië, en de auteur, correspondent Gert Van Langendonck in Beiroet, is er heel duidelijk over. Tussen al het fysieke geweld dóór opereert een ‘Syrian Electronic Army’ oftewel een heel leger hackers in dienst van het Assad-regime die in een immense ‘overkill’ ieder niet-pro-Assad bericht of commentaar dat verschijnt in de zgn. social media zogenaamd weerleggen of zó ombuigen dat het tegendeel door de wereld gaat en alsmaar verder wordt doorgegeven door horden trolls [een troll, ook wel geschreven met één letter l, is een persoon in een internetomgeving die op allerlei plaatsen in cyberspace berichten plaatst met het doel voorspelbare emotionele reacties, bijvoorbeeld woede, irritatie, verdriet, of scheldpartijen van andere mensen uit te lokken, haal ik van Wikipedia; in korte tijd is hier een gigantische, kennelijk zeer winstgevende desinformatie-industrie met bijbehorend nieuw jargon ontstaan].

Het zwart-humoristische zit ‘m erin dat het woord ‘nepnieuws’ eigenlijk ‘NEP-nieuws’ gespeld zou moeten worden. Nep is een acroniem afgeleid van het Russische НОВАЯ ЗКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА oftewel NOWAJA EKONOMIETSJESKAJA POLITIKA oftewel Nieuwe Economische Politiek. Dat was de naam waaronder Lenin in de zomer van 1921 nieuwe economische maatregelen nam die de nieuw ontstane Sowjet Unie tot grote economische voorspoed zouden brengen; de werkelijke resultaten zijn inmiddels bekend.

Intussen hebben we na het nieuwe begrip ‘sjoemelsoftware’ in auto’s ook het woord ‘sjoemelgeld’ gekregen,  en laverend tussen vrolijkheid en verdriet weet ik maar één serieuze uitweg: ‘De wereld als één economie’ volgens Rudolf Steiner.  Ik verwijs naar de recent verschenen vertaling uit het Duits van Frans Wuijts van Steiners ‘Nationalökonomischer Kurs’, Assen, Uitgeverij Nearchus, ISBN 978-94-923260-3-4.

Rudolf Steiner is vooral bekend geworden als vernieuwer in de filosofie, de wetenschap, onderwijs en opvoeding, geneeskunde en voedingsleer. Minder bekend is dat hij ook baanbrekende ideeën en inzichten inzake economie in de wereld gebracht heeft. Dat is een ernstige omissie want ze sluiten in hoge mate aan bij vele thema’s die thans in de discussies over economie actueel zijn. Het ging er Steiner om tot een economie te komen die mens en aarde niet uitbuit maar die recht doet aan ieder mens, en die de aarde behoedt en verzorgt. Over hoe dat zou kunnen ontwikkelde hij een geheel nieuwe benadering van de economie, doortrokken van een levende manier van denken. Belangrijke vraagstukken worden in een totaal ander licht gezien en behandeld: het begrip van de juiste prijs, gebruiksrecht (in plaats van het gangbare eigendomsrecht) voor grond en kapitaal, een organische geldkringloop als remedie tegen speculatie en financiële ‘bubbels’, en vele andere. Deze in alle opzichten voortreffelijke vertaling van zijn ideeën en inzichten op economisch gebied is een must en verdient in zeer veel kringen grondige aandacht. Dat Steiner, geholpen door zijn Nederlandse leerling Elisabeth Vreede, ook baanbrekend nieuwe ideeën en inzichten op astronomisch gebied heeft gebracht, strekt in dit verband tot extra aanbeveling.

Hugo Verbrugh


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.