Thema-bijeenkomst Seniorenraad KC ‘Thuis wonen of naar een seniorenflat’

Afgelopen woensdag heeft de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk een ‘open bijeenkomst’ gehouden in zorgcentrum De Nieuwe Plantage met als thema ‘Thuis wonen of naar een seniorenflat’. Er waren drie sprekers uitgenodigd die onder dagvoorzitterschap van Jan van der Schans hun visie gaven op het thema waarna met de zaal een levendige discussie ontstond.

Emile Klep, regiodirecteur Woonstad vertelde dat de 55plus woningen steeds meer leeg komen te staan. De woningen zijn vaak niet meer geschikt en bovendien zijn de 55plussers veel vitaler dan vroeger en blijven ze langer thuis wonen. Woonstad wil langzamerhand naar 70plus complexen voor mensen die meer behoefte hebben aan zorg. Deze zorg moet dan dicht in de buurt liggen, aan een zogenaamd ‘serviceplein’. Woonstad heeft hiertoe al een aanzet gegeven op het Bramanteplein.

Gert Jan Hagen, directeur Mainspringadvies, legde uit dat er vier leefstijlen zijn met verschillende types mensen met aparte zorgvragen. Zo is bij mensen met een overwegende rode leefstijl de behoefte aan vrijheid en zelfstandigheid groot, terwijl mensen met een overwegende gele leefstijl meer behoefte hebben aan een sociaal netwerk en een groep. Bij huisvesting van ouderen moet met deze verschillende leefstijlen rekening worden gehouden. (de blauwe en groene leefstijl bestaan ook nog. Red.)

Seniorenraad Kralingen-Crooswijk

Annemieke van der Kooij, programmanager Langer Thuis van de gemeente Rotterdam, vertelde dat de gemeente Rotterdam prioriteit geeft aan langer zelfstandig wonen van ouderen. Om dit mogelijk te maken voert de gemeente overleg met zorginstellingen, verzekeraars, corporaties en andere organisaties om te komen tot gezamenlijke afspraken. Zo moeten woningen geschikt worden gemaakt, er moet zorg in de wijk zijn (woonservicegebieden) en er dient mantelzorg te zijn om vereenzaming van ouderen tegen te gaan. De gemeente wil ook een zogenaamd kwaliteisforum starten om te horen wat er wel en wat er niet goed gaat met de gewijzigde aanpak van de zorg.

Uit de zaal kwamen allerlei vragen over Vervoer op Maat (wordt niet gestopt), over veiligheid in seniorenflats, over de hoogte van de huren, over de gemeentelijke maatregelen. John van Assendelft (lid Gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk) vroeg om niet alles bij gemeente, zorginstellingen, banken e.d. te digitaliseren. Veel ouderen hebben moeite met betalen, OV en allerlei aanvragen die gedigitaliseerd zijn. Ella ter Kuile, voorzitter van de Seniorenraad Kralingen- Crooswijk, dankte iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze interessante middag en voor de gastvrijheid in De Nieuwe Plantage.