“Nee, sorry, u kunt uw baby niet voor 1 dag brengen bij Dikkedeur. Emotionele veiligheid vergt echt een minimale continuïteit, 2 dagen is al erg minimaal.”

Bij Dikkedeur pedagogische kinderopvang moeten ze vaker dan voorheen ‘nee’ zeggen tegen ouders. Niet vanwege wachtlijsten maar vanuit de pedagogische missie en verantwoordelijkheid “Investeren in de eerste jaren van een kinderleven is niet afhankelijk van conjunctuur; het is je plicht in goede en in slechte tijden. De basisbehoeften van kinderen zijn immers van alle tijden”.

Hechting
En daarom doet Dikkedeur niet aan 1-dagsopvang. Een heel belangrijke basisbehoefte is immers de behoefte aan veilige hechting, door intensief contact met een kernverzorger die 1 op 1 aandacht voor je heeft en je non-verbale signalen begrijpt. Een baby die wel 5 verschillende verzorgers ziet waarvan het merendeel er ook nog eens niet voor is opgeleid (zoals gastouders) staat dus op achterstand.

dikke deur 1 dikke deur 2

Signaaltjes
Bij Dikkedeur krijgt elke baby zijn/haar eigen zorgleidster, die intern is opgeleid en die de hele dag liefdevolle aandacht heeft voor uw baby. Zij koestert, voedt, begrijpt, stimuleert, troost en steunt haar zorgkindjes en leert daardoor ook heel snel de specifieke signaaltjes herkennen. Als vanzelf groeit dan in korte tijd een veilige hechting. En omdat zij bovendien goed op de hoogte is van de elkaar (soms vrij snel) opvolgende ontwikkelingsstadia krijgt het brein van de baby ook nog eens alles dat nodig is voor het leggen van een levenslange basis. Dát is investeren, een investering die onvervangbaar is en een heel leven vruchten afwerpt.

BSO
Bij Dikkedeur gaan we daar mee door, tot aan het voortgezet onderwijs. Want ook onze BSO is ándere kinderopvang: niet eerst aan tafel eten en daarna, misschien, nog wat doen. Maar elke dag ontwikkelingsgerichte activiteiten, met veel aandacht voor wat in een schools curriculum meestal ontbreekt: de psychosociale ontwikkeling! En daar nog bovenop: vanaf 7 jaar elke dag op de fiets naar onze buiten-bso in het Kralingse Bos!

Dikkedeur is pedagogisch specialist, al sinds 18 jaar gevestigd aan de Oudedijk en de Bethlehemstraat en sinds enkele jaren ook in het Kralingse Bos, met BSO en met dagopvang (naast de kinderboerderij, aan de Kralingse Plas).

Dikke Deur logo

Onze website geeft u veel informatie, zoals over onze kwaliteitscode, waaraan u ons mag houden. Het pedagogisch beleid vindt u eveneens op onze website.

www.dikkedeur.nl
info@dikkedeur.nl
tel. 010-8208571