‘Het is u niet ontgaan: in 2022 zijn we van de ene Crisis in de andere gerold.’

Met deze woorden begint de aanhef van een commentaar van Philip van Tijn, bestuurder, toezichthouder en adviseur, in het recente nummer van EW = Elseviers Weekblad.

‘De Energiecrisis, de Inflatiecrisis, de Vluchtelingencrisis (ook wel Migrantencrisis of Ter Apelcrisis), de Huizencrisis, de Stikstofcrisis, de Klimaatcrisis, de Toeslagencrisis, de Corona- en Long COVID-crisis, de Woningmarktcrisis, de Koopkrachtcrisis. En niet te vergeten, de allerbelangrijkste: de nog net afgewende Excuuscrisis.’

Nee, het was was mij niet ontgaan. Sterker nog, ik durf als ‘oogst van het jaar’ nog een heel andere crisis te signaleren. Hij gaat over – schrik niet – de taal als zodanig, en begon al – en dàt is misschien echt even schrikken – in de tijd vóór de zogeheten zondeval.

Ik herinner me niet wanneer ik die taalcrisis voor het eerst onderkend heb. ’t Is in elk geval onvoorstelbaar lang geleden. Maar pas in de loop van het nu bijna voorbije jaar is tot me doorgedrongen wat er werkelijk in die crisis speelt.

Het begin en de directe aanleiding voor die crisis zijn eigenlijk heel simpel. Adam en Eva spelen naar hartenlust in de Hof van Eden en zijn totaal niet geïnteresseerd in de Boom der Kennis met zijn verboden vruchten.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Illustratie: ‘Boom van de kennis van goed en kwaad’ in Paltskapel, Aken. Bron: Wikimedia Commons.

Dan verschijnt de slang, zomaar opeens uit het niets, op het toneel, en die sist heel stiekem: ‘Psst, Eva, mooi meisje, kom ‘ns hier …’; hoe het verhaal verder gaat, is in grote lijnen bekend.

Maar in welke taal had die slang toen deze profetische woorden gesproken?

Op geleide van de Science of Deduction van Sherlock Holmes concludeer ik: ‘Dat kan alleen een nieuwe, toen daar op dat moment dóór de slang áán de mens gegeven,, taal zijn.

En opeens begrijpen we van alles dat we eerst niet begrepen. We begrijpen nu waardoor (1) communicatie tussen mensen altijd misverstanden oproept, en (2) wij niet alleen in het handelen maar al eerder, meteen in en dóór het spreken ‘vuile handen’ krijgen (ik heb niet kunnen achterhalen waar die ‘vuile handen’ uitdrukking vandaan komt en houd me aanbevolen voor nadere informatie).

Tot zover het slechte nieuws. Er is ook goed nieuws. Sinds eind vorige eeuw kennen we in de psychologie en de filosofie het zogeheten ‘cognitieve paradigma’. Tot die tijd waren psychologie en filosofie ‘werelden apart. Het nieuwe cognitieve systeem van kennis integreert alle functies en inhouden die te maken hebben met kennis, begrip, geloof, mythen, weten, onwetendheid (!). Ook esoterische kennis, religieuze overtuigingen, parapsychologie, occultisme, … you name it, vallen binnen dit paradigma.

Ik feliciteer de mensheid met deze ontdekking en wens ons allen een Gelukkig Nieuwjaar. .  …

Hugo Verbrugh


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.