De rondleidingen en openbare lessen vonden doorgang volgens plan maar de gymlessen op het schoolplein gingen niet door wegens de voortdurende regenval, tijdens de ‘Open Ochtend’ van de Vrije School Vredehof in Kralingen, afgelopen zaterdag.

De opkomst was echter zeer bemoedigend en er werd binnen gemeld dat de Vrije School goed in de aanmeldingen zit. Een trend? In elk geval lijken er toch veel ouders te zijn die hun kinderen aan dit schooltype wensen toe te vertrouwen. Dat ondanks de druk van bovenaf om meer tijd te besteden aan de zgn. cognitieve vakken, te weten taal en rekenen. De Vrije School kenmerkt zich immers onder meer door de aandacht voor de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen.

‘Open ochtend’ Vrije School Vredehof

Het opleidingsniveau van de ouders lijkt overigens bovengemiddeld. Vrije School Vredehof, www.vrijeschoolvredehof.nl, Vredehofweg 30, Rotterdam (Kralingen), tel. 010-4526519.