Wanneer? Donderdagavond 12 december 2019 van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur

Waar? Paleiszaal, Pompgebouw de Esch, Rijnwaterstraat 11, Rotterdam

Op de agenda van deze gebiedscommissievergadering staat onder meer (onder voorbehoud):

  • Aanvragen voor bewonersinitiatieven: het uitbrengen van zes edities wijkkrant De Crooswijker in 2020; Ebru kunst; het plaatsen van plantenbakken in de Rusthofstraat; Jazz in Crooswijk, t.w. vier jubileumconcerten in 2020 in het Nivon; Buurten aan de Maas in 2020.
  • De gebiedscommissie adviseert op de voortzetting van het participatiecentrum in 2020, de financiële ondersteuning van de huiskamer aan de Rotte voor 2020; de adviezen voor het programma van eisen inrichtingsplan Wolvenvallei (Kralingse Plas); locatieprofiel Kralingse bos en de cultuurhistorische verkenning Crooswijk.

De definitieve agenda kunt u nalezen op www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk

Iedereen is van harte welkom om de vergaderingen van de gebiedscommissie als publiek bij te wonen!

Wilt u komen inspreken? Meld dat dan per telefoon: 010-267 2199 of per email: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl

(Ingezonden mededeling Gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.