De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft tot nu toe ruim achtduizend vooraanmeldingen van eerstejaarsstudenten. Vorig jaar waren dat er bijna zevenduizend.

Niet al deze inschrijvers zullen ook echt aan de EUR gaan studeren. Veel eerstejaars melden zich aan voor meer dan één studie. Ook zijn er studierichtingen waarvoor een maximum aantal eerstejaars geldt (numerus fixus), zodat niet alle gegadigden worden toegelaten.

Meer plek op Eurekaweek
Ook de Eurekaweek, zoals de Rotterdamse universiteit haar introductiedagen noemt, trekt meer belangstelling dan vorig jaar. Iets meer dan 2200 aankomende studenten hebben zich daarvoor ingeschreven. Vorig jaar waren dat er nog maar 2050, te veel om iedereen te kunnen laten meedoen. De universiteit heeft de capaciteit vergroot, zodat nu alle aanmelders welkom zijn.

De Eurekaweek is volgende week, van 19 tot en met 22 augustus. Nieuwe studenten krijgen dan uitgebreide voorlichting over de universiteit, verenigingen en de stad waar ze gaan studeren.

Pre-academisch programma voor rechten
Een groep van 140 rechtenstudenten aan de Erasmus School of Law is maandag al begonnen aan een pre-academisch programma van colleges, trainingen en workshops om te wennen aan de academische wereld. Ze leren dan hoe ze het beste kunnen studeren. Het programma is een proef. Als de resultaten goed zijn, gaan mogelijk ook andere faculteiten van de Erasmus Universiteit het gebruiken bij nieuwe studenten.

rijnmond_offline