Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Het streven om Kralingen-Crooswijk te transformeren tot een aantrekkelijke woonwijk lijkt succes te hebben. Sommige inrichtingsplannen zijn inmiddels voltooid, andere plannen worden momenteel uitgevoerd of starten binnenkort. De gebiedscommissie adviseerde positief tijdens de vergadering van 18 februari jl. over het Programma van Eisen inrichtingsplan Nieuw Kralingen. Ook werd het proces rondom de buitenruimte Nieuw Crooswijk Blok D besproken en gaf projectmanager Mathieu van Waterschoot een presentatie over de plannen voor een randweg bij Campus Woudestein.

Hoewel de gebiedscommissie positief tegenover het Programma van Eisen (PvE) Inrichtingsplan Nieuw Kralingen staat, ziet de gebiedscommissie in de plannen van het college te weinig visie op de bereikbaarheid van de nieuwe wijk. Volgens de tekst in het PvE gaat het parkeerregime in de wijk uit van ‘gering autoverkeer, carsharing en fietsverkeer’. Juist daarom is de gebiedscommissie  geschrokken van de mededeling van het college dat de wijk niet zal worden ontsloten door openbaar vervoer. Vanaf de eerste bespreking van de plannen voor Nieuw Kralingen heeft de gebiedscommissie steeds gewezen op de noodzaak van de aanwezigheid van openbaar vervoer en dat ook in haar adviezen vastgelegd. De gebiedscommissie begreep uit eerdere communicatie dat buslijn 38, die nu eindigt bij de Algemene Begraafplaats Crooswijk, door zou worden getrokken naar Nieuw Kralingen. De afstand van Nieuw Kralingen tot voorzieningen als supermarkten en medische zorg is zo groot, dat velen gebruik zullen moeten maken van de eigen auto of het openbaar vervoer. Carsharing en de fiets zijn niet altijd en voor iedereen de oplossing. Juist in het licht van de visie van het college op mobiliteit, duurzaamheid en levensloopbestendigheid, hoort volgens de gebiedscommissie de aanwezigheid van openbaar vervoer in deze nieuwe wijk erbij. Ontsluiting van de wijk met openbaar vervoer is overigens een mooie kans om de ontsluiting van het Kralingse bos te verbeteren en van belang voor de bezoekers en vrijwilligers van Stoomstichting Nederland en voor bezoekers van evenementen in het bos. De gebiedscommissie verzoekt het college dringend om ervoor te zorgen dat er een ontsluiting van Nieuw Kralingen met het openbaar vervoer wordt gerealiseerd.

Buitenruimte Nieuw Crooswijk Blok D

Het proces rondom de inrichting van de buitenruimte Nieuw Crooswijk Blok D, heeft een ongebruikelijke volgorde gehad. Begin jaren 2000 heeft het bestuur voor de ontwikkeling van Nieuw Crooswijk ervoor gekozen om die bij een private partij te leggen, in dit geval de Ontwikkelcombinatie Nieuw Crooswijk (OCNC). Het ging hierbij om: de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan, de woningen, de inrichtingsplannen voor de buitenruimte, de participatie en de feitelijke realisatie van de woningen en de buitenruimte. De OCNC heeft het concept inrichtingsplan voor Blok D pas eind 2020 aangeleverd. Aangezien Blok D rond de zomer van 2020 al werd opgeleverd, heeft de OCNC voor eigen rekening en risico de buitenruimte aangelegd, om bewoners alvast trottoirs, rijwegen, parkeerplaatsen en verlichting te bieden. De gang van zaken rond dit inrichtingsplan (volgorde uitvoering vóór planvorming), is niet de gebruikelijke weg. De gemeente heeft voordat het concept inrichtingsplan is verzonden, nog enkele klachten van bewoners ontvangen: over het ontbreken van een drempel in de Catharina van Zoelenstraat en enkele zaken rondom verlichting. Deze zijn uiteindelijk opgenomen in het inrichtingsplan. Daarna is er nog een klacht ontvangen over het ontbreken van een tweede drempel in de Catharina van Zoelenstraat richting de Kerkhoflaan en een klacht over het ontbreken van een straatnaambordje op de grens van de Wandeloordlaan en de Wandeloordstraat. De gebiedscommissie stelt voor om de twee laatstgenoemde zaken toe te voegen aan het inrichtingsplan Nieuw Crooswijk Blok D, voordat dit ter vaststelling wordt aangeboden.

Randweg Campus Woudestein

De gebiedscommissie stemt in met het voorlopig ontwerp van de Randweg Campus Woudestein. Het voorlopig advies is een uitwerking van de geplande herinrichting, zoals in april 2020 in het Programma van Eisen is besproken. In het participatie traject zijn bewonersorganisaties van Kralingen Oost en De Esch geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld mee te denken. De bewoners van de Herman Bavinckstraat zijn ook via flyers geïnformeerd, omdat ze rechtstreeks zicht hebben op de inrichting. De nieuwe randweg is een toevoeging, die ervoor zal zorgen dat de campus autoluw wordt. Daarnaast geeft de randweg de campus een levendiger en transparantere uitstraling. Gezien het feit dat er op de campus in de toekomst niet voldoende fietsparkeerplekken zullen zijn, wordt eraan gedacht om deze een plek bij de randweg te geven. Dit idee riep vragen op de bij de gebiedscommissieleden. De leden zijn namelijk bang voor een toename van wildparkeren.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 25 maart 2021, aanvang 20.00 uur. De vergadering kan digitaal worden gevolgd. Zie: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.