Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Ik denk dat heel veel mensen het niet zo nauw nemen met de verkiezingen. Om een beetje te proeven wat er bij mensen speelt in deze periode heb ik met uiteenlopende types gesproken. Niet dat het bepalend is wat deze mensen zeggen. … Èn ding is zeker: dat een deel van de bevolking het helemaal niet volgt. De meest gehoorde kreet is dat ze het allemaal niet begrijpen. Veel te ingewikkeld. Het moet je ook een beetje liggen om al die partijen te volgen. Te weten waar elke partij voor staat. Daarbij zie je dat radio en tv er heel veel aandacht aan besteden om het volk zo goed mogelijk voor te bereiden door verschillende partijen met elkaar te laten debatteren. Elke partij heeft haar eigen programma waar ze je mee willen verleiden om voor ze te stemmen.

Ik denk dat het eerst van belang is te gaan lezen op internet welke partijen er zijn en wat ze in de toekomst willen realiseren. Wat het meest bij jouw principes aansluit daar moet je je stem voor uitbrengen. Want als burger aan de zijlijn staan en alleen maar roepen dat alles duur is, dat schiet niet op. Als je denkt dat een partij kan waarmaken waar jij achter staat, breng dan je stem uit op 15 maart 2017. Omdat elke stem geldt. Niet voor niks zie je dat in deze periode al die leiders de straat op gaan om te vertellen wat ze willen realiseren en wat hun partijprogramma is, om zodoende kiezers voor zich te winnen. Jammer genoeg alleen vlak voor de verkiezingen, zie je de leiders zo dichtbij het volk. Meestal kiezen de partijleiders voor een drukke winkelstraat omdat je daar veel mensen kan aanspreken. Na de verkiezingen zie je ze niet meer. Waarom gaan ze niet gedurende hun zittingsperiode terug naar die straten om te polsen of de mensen nog tevreden zijn met ze? O nee, dat gebeurt niet!

Met als gevolg dat, als je het ergens niet mee eens bent, je alleen tegen je naasten kan klagen. Pas daarna verdwijnt dat misnoegen. De mensen vinden het ook niet leuk dat de partijen alleen maar klagen over elkaar. Met de vinger wijzen. Er wordt constant met modder gegooid. Net kleine kinderen. Als die samen spelen klagen ze steeds: mama hij of zij heeft dit en dat gedaan. In zie liever dat partijen steeds terukomen op hun programmapunten. Keer op keer. Zodat je nog bewuster voor ze kan kiezen.

Lita Gunther

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]