Visie geeft regie

Als ongeduld heerst in de publieke opinie, is het voor politici lastig om oog op de lange termijn te houden. Daarom werd op 16 september voor de vijfde keer een Visiedebat gehouden bij Nivon Rotterdam. Onder leiding van voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman gingen sprekers en aanwezigen in discussie wat er nodig is rond vraagstukken als milieu en klimaat, inclusie en bestuurscultuur.

Onder de sprekers waren twee gemeenteraadsleden (Dennis Tak, PvdA en Ellen Verkoelen, 50PLUS). Ook wijkraadslid George Verhaegen, COC-voorzitter Astrid Oosenbrug en Harm van Dijk, oprichter van burgerberaad G1000 behoorden tot de sprekers. Hun was gevraagd uiteen te zetten:

 • wat is je visie, wat moet er bereikt zijn in 2030?
 • waarom is dat belangrijk?
 • wat is de eerste stap die je daarheen zet?
 • met wie ga je samenwerken?

Solide besluitvorming
Door de hectiek van de discussie kwam dat niet helemaal uit de verf. Wat wel aan bod kwam was een aantal manieren om de politiek meer visiegericht te maken, zodat de waan van de dag plaats maakt voor een meer solide en bewuste besluitvorming. Daarbij gaat het om vragen als:

 • zijn politici zich ervan bewust dat de voorkeur die zij geven aan strijd boven samenwerking (om de achterban te bewijzen dat ze ergens voor vechten), bepalend kan zijn voor de wijze waarop burgers samenleven?
 • waarom benoemen we niet eerst over welke onderdelen van een plan we het eens zijn en daarna pas wat ter discussie staat?
 • waarom kijken we niet eerst naar de hoofdlijnen en dan pas naar de details?
 • waarom kijken we niet eerst naar gemeenschappelijke belangen en uitgangspunten en daarna pas naar de verschillen?
 • waarom worden verschillen van inzicht en zienswijze beschouwd als bedreigend en complicerend, terwijl ze ook verrijkend en stimulerend kunnen zijn?
 • waarom lijkt het steeds weer alsof kwetsbare burgers veel meer risico lopen om te worden vermalen door de machtige molens van de bureaucratie dan degenen die beter zijn betaald, opgeleid en gesitueerd?
 • waarom zijn in gidsland Nederland ook huidskleur en seksuele voorkeur soms van invloed op het respect dat je krijgt?
 • waarom worden besluiten niet beter getoetst, bijvoorbeeld op overeenstemming met de uitgangspunten van een collegeakkoord, met eerdere besluiten in de raadsperiode en op de belangen van alle betrokkenen?
 • waarom wordt er geen uitleg gegeven als blijkt dat een minister in een jaar tien keer met Shell over het klimaat heeft gesproken en geen enkele keer met Greenpeace?
 • waarom wordt er bij de communicatie over beleid niet meer gelet op kernbehoeftes van mensen, zoals respect en aandacht? (keer op keer blijkt dat als mensen zich gehoord voelen, de hakken uit het zand gaan, zodat dure en tijdrovende tegenwerking wordt vermeden)
 • hoe kunnen we burgers en ondernemers duidelijkheid geven over waar ze zich aan te houden hebben? Het is toch logisch dat zij pas keuzes kunnen maken (bijvoorbeeld voor het aanschaffen van energiezuinige apparatuur) als ze weten waar ze aan toe zijn?
 • welke boeken en artikelen over het stimuleren van visie kunnen we elkaar aanraden?

Stimulerende peiling
Eerdere visiedebatten vonden altijd plaats voor de verkiezingen. Vanwege corona werd dit jaar gewacht tot na de verkiezingen. Als regeren vooruitzien betekent, houden we rekening met een debat dit najaar, in de aanloop naar nieuwe verkiezingen. We hopen met deze peiling   docs.google.com/forms de vorming van visie alvast te stimuleren. Dank voor uw medewerking.

Om de dialoog tussen burger en lokale politiek te stimuleren organiseert G1000 webinars voor raadsleden en burgers. g1000.nu/g1000academy

Verslag: Nivon – Rob Visser

Foto’s van Erwin Heyl (www.erwinheyl.nl): jottacloud.com/share

Tekeningen van Tineke Noordzij: facebook.com/cfnoordzij


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.