Wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van (het leven met) oogaandoeningen zijn er volop. Maar welke onderwerpen vinden mensen die een oogaandoening hebben nu zelf belangrijk voor onderzoek? Eigen regie, innovatieve behandelingen en zelfredzaamheid staan voorop, zo blijkt uit de Onderzoeksagenda Oog die de Oogvereniging en de MD (maculadegeneratie) Vereniging hebben gepubliceerd.

Zo scoorde de invloed van voeding en leefstijl om oogaandoeningen te voorkomen, of achteruitgang van ogen (verder) tegen te gaan, opvallend hoog. Ook nieuwe behandelingen, zoals stamceltherapie, gentherapie en vervanging of herstel van netvlies zijn onderwerpen waarvan oogpatiënten het erg belangrijk vinden dat er meer geld en aandacht voor komt.

Technologische ontwikkelingen
Daarnaast staan er ook sociaal- maatschappelijke onderwerpen op de Onderzoeksagenda Oog. Daarbij is er de meeste vraag naar technologische ontwikkelingen. Hoe kunnen algemeen gangbare technologieën (zoals smartphones, tablets en digitale televisie) zodanig aangepast worden dat mensen met een visuele beperking ze ook gewoon kunnen gebruiken, prijkt bovenaan op de ranglijst van sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Ook is er veel behoefte aan een eenvoudige methode om productinformatie op verpakkingen toegankelijk te maken.

Onderzoek
De onderzoeksagenda is opgesteld op basis van een grootschalig onderzoek in samenwerking met het Athena Instituut (Vrije Universiteit Amsterdam). Onderdeel hiervan was een enquête waarop oogpatiënten konden aangeven welke medische en welke sociaal-maatschappelijke onderwerpen zij het belangrijkst vonden. Meer dan 1250 mensen hebben deze enquête ingevuld. Dit geeft aan hoe enorm de behoefte aan, en belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek is. Het onderzoek is in maart 2015 afgerond met het uitbrengen van het rapport Zicht op Onderzoek door het Athena Instituut.

Onderzoeksagenda Oog
Steeds vaker worden in Nederland patiënten betrokken bij het bepalen naar welke onderwerpen (wetenschappelijk) onderzoek gedaan wordt. Een onderzoeksagenda brengt in beeld welke onderwerpen patiënten belangrijk vinden. Het doel van de Onderzoeksagenda Oog is dat onderzoek beter aansluit bij waar oogpatiënten zelf behoefte aan hebben. De komende jaren gaan de Oogvereniging en de MD Vereniging verder aan de slag met de prioriteiten van de onderzoeksagenda. De Onderzoeksagenda Oog wordt een belangrijk instrument om in gesprek te gaan met onderzoekers, beleidsmakers en subsidiegevers.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.oogvereniging.nl/onderzoeksagenda. Hier is ook het volledige rapport Zicht op Onderzoek te downloaden.

Afbeelding: Pixabay