De VVD en SP vinden dat het college een te hoge huur heeft berekend bij het zoeken naar een nieuwe exploitant voor zwembad Schuttersveld in Crooswijk.

VVD-raadslid Maarten van de Donk: ”De huur die het college als kostendekkend ziet is in onze ogen te hoog. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat het een stuk goedkoper kan. Als het college echt haar best had willen doen om een nieuwe exploitant te vinden had ze een lagere prijs kunnen toepassen”. Naar aanleiding hiervan hebben beide partijen schriftelijke vragen gesteld.

De VVD en SP hadden vorig jaar een motie ingediend die het college opriep een exploitant te zoeken voor het zwembad. De voorwaarden die de gemeente aan de aanbesteding stelde zijn echter onrealistisch. SP-raadslid Sun van Dijk: “Het college heeft herhaaldelijk de pogingen het zwembad open te houden niet ondersteund. Wij zijn hierover diep teleurgesteld, zeker nu blijkt dat de aanbesteding een stuk goedkoper had gekund”.

De SP en VVD zijn zeer kritisch op het optreden van de wethouder in deze zaak en wachten de antwoorden op de vragen af.

Bekijk hier de vragen van de fracties.