Er komen toch weer zebrapaden in de Zwart Janstraat in Rotterdam. De oversteekplaatsen waren verwijderd omdat er verkeersdrempels zijn geplaatst, maar volgens bewoners en winkeliers wordt er nog steeds te hard gereden.

Volgens de winkeliers en bewoners is het een stuk gevaarlijker om over te steken sinds de zebrapaden zijn verwijderd. Die waren volgens de gemeente niet meer nodig omdat verkeersdrempels automobilisten dwingen om zich aan de maximumsnelheid van 30 km te houden.

Maar volgens de winkeliers heeft dit geen nut: ”Ze rijden hier nog steeds met 60 door de straat en dat zorgt voor een onveilige situatie tijdens het oversteken”, aldus winkelier Johan de Koning.

Buurtbewoners en winkeliers zamelden 1200 handtekeningen in om de zebrapaden terug te krijgen. De actie lijkt succesvol. De deelgemeente heeft in ieder geval toegezegd dat er zo snel mogelijk weer zebrapaden komen.

rijnmond_offline

Bron: RTV Rijnmond