Zorgaanbieders in de Rotterdamse wijken Kralingen-Crooswijk openden donderdag 7 december Zorgbed in de wijk. In deze unieke samenwerking zijn zes plaatsen in verpleeghuis Pniël van Lelie zorggroep gereserveerd voor ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen blijven. Door ruimte voor hen vrij te maken in het verpleeghuis in de buurt, kan onnodige ziekenhuisopname worden voorkomen.

Door de afbouw van verzorgingshuizen in Nederland, blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Het gebeurt hierdoor vaker dat mensen vanwege plotselinge achteruitgang van henzelf of hun mantelzorger tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Huisartsen in Kralingen, Crooswijk en omgeving constateerden dat hun patiënten hierdoor te vaak onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen.

Alternatief
Met het Zorgbed in de wijk, is een alternatief gecreëerd. In verpleeghuis Pniël zijn zes bedden gereserveerd voor de patiënten van huisartsen uit het gebied Kralingen, Crooswijk, Rubroek en De Esch. Met een voor hen ontwikkelde app kunnen de huisartsen hun patiënten eenvoudig aanmelden voor tijdelijk verblijf in een van deze bedden. De huisarts blijft betrokken bij de zorg en vanuit Pniël is er 24 uur verzorging en verpleging beschikbaar.

Doordat de patiënt nu dichter bij huis wordt opgenomen is bezoek gemakkelijker. Ook bestaat er minder risico op een langere ligduur vanwege complicaties die kunnen optreden tijdens een ziekenhuisverblijf. Voor de huisarts scheelt deze aanpak reis- en overlegtijd met het ziekenhuis. Ook zijn de maatschappelijke kosten van het Zorgbed in de wijk veel lager dan die van een bed in het ziekenhuis.

Partners Zorgbed in de wijk
Partners in het project Zorgbed in de wijk zijn: Huisartsen in het gebied Kralingen, Crooswijk e.o., Lelie zorggroep die de zorgbedden in locatie Pniël heeft gerealiseerd en de zorg tijdens het verblijf biedt, thuiszorg van Lelie zorggroep, Laurens en andere aanbieders, het sociale wijkteam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en Zorgimpuls. De betrokken partijen onderzoeken of het Zorgbed in de wijk ook in andere delen van Rotterdam te realiseren is.

Meer informatie
Zie ook www.zorgbedindewijk.nl voor meer informatie voor patiënten.

Verwijzers vinden meer informatie op www.zorgbedindewijk.nl/verwijzers.

(ingezonden mededeling Lelie zorggroep)

Lint
Op 7 december jl. kweten, van links naar rechts, Kralingse huisarts Hilde van Meer, locatiemanager Pniël Dorine Vogel en lid van de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk Welmoet Baan zich van de openingshandeling, te weten het doorknippen van het lint.
Sponsoren
Daarna werd er door het uitgebreide gezelschap met een hapje en een drankje nagepraat en De Ster ving op dat de inrichting van de ‘zorgbeddenafdeling’ in Pniël deels is gesponsord door de heer S. Lottman, de foto’s aan de wanden gemaakt zijn door de moeder van Marijke Jessurun, ook lid van de Seniorenraad en de wandklokken en frames van de foto’s werden bekostigd door, weer, de Seniorenraad.
Te ziek…
Op donderdag 2 november jl. had de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk over de zorgbedden de open bijeenkomst ‘Te ziek om thuis te zijn’ gehouden in zorgcentrum De Nieuwe Plantage in Kralingen. Zie: desteronline.nl/beddenbank-in-de-maak.

“Ik kon niet meer staan”
Kralingse mevrouw De Beijer werd door haar huisarts mevrouw Tempelman aangemeld bij Pniël, voor een zorgbed. “Ik kon niet meer staan”, zegt de 87-jarige, die alleenstaand is en zelfstandig woont. Haar rechterknie deed opeens heel veel pijn. Een prik hielp niet, dus moest het zorgbed uitkomst bieden. Een telefoontje van de huisarts en sinds dinsdag 19 december is mevrouw De Beijer een tevreden tijdelijke bewoner van Pniël. Door de rust en de fysiotherapie gaat het inmiddels een stuk beter met haar knie en de verwachting is dat ze voorin het nieuwe jaar weer terug kan naar haar eigen huis. Ze wil niets liever.
In een zorgbed lig je niet in een ziekenhuis of verpleeghuis. In feite moet je je zelf redden. Wel wordt er voor je gekookt. Je hoeft, gelukkig, niet alsmaar op je kamer te blijven, want er is een gezellig ingerichte huiskamer vlakbij, met televisie.

Huisarts
Natuurlijk is in een verpleeghuis als Pniël altijd personeel in de buurt. Zoals de dame die tijdens het interviewtje met mevrouw De Beijer langskomt om te informeren naar wat mevrouw die dag wil eten? Het wordt zuurkool, met worst. Ook, heel toevallig, komt huisarts mevrouw Tempelman langs. Die is benieuwd naar hoe het met haar patiënt gaat die zij in behandeling heeft. Ze moet op de hoogte blijven.
Ted Dissel is in Pniël teamcoördinator zorgbedden en afdeling Het Baken (psychogeriatrische zorg). Hij legt uit dat de gebruiker van een zorgbed recht heeft op 1 uur zorg per dag. In geval van nood kan op de alarmknop orden gedrukt. Hij maakt duidelijk dat de zorgbedden niet alleen zijn voor degenen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen en zich vervolgens thuis nog niet echt goed kunnen redden, omdat hulp thuis ontbreekt.

Je zal maar een schuiver maken thuis en je voet, pols of zo breken en er is niemand die je kan bijstaan thuis na de medische behandeling. Dan is het zorgbed de oplossing totdat je weer in staat bent om de draad op te pakken in je eigen huis.
Ted Dissel vertelt nog dat mevrouw De Beijer kon deelnemen aan de kerstviering in Pniël. “Dat is toch een plusje?”. Op oudejaarsavond zal er wel weer wat worden georganiseerd. Namens De Ster: beterschap en een gelukkig nieuwjaar, mevrouw De Beijer!


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.