Op de kortste dag van dit kalenderjaar kwam nog iemand met een nieuw woord: ‘(De) wet op ‘levensvoltooing’. Het gebeurde in de krant van 20 december. Een ingezondenbrievenschrijver bracht het in. Ik citeer:

‘Ik snap niet waar meneer Segers met zijn vijf CU-zetels de arrogantie vandaan haalt de wet op levensvoltooing te vertragen. Het is niet alleen Baas in Eigen Buik, maar ook Baas in Eigen Sterfbed. In dat bed hebben Kerk en Staat niets te zoeken, behalve dat de Staat na afloop dient te controleren of er geen sprake was van moord. Nog steeds staan wij van de wieg tot het graf onder curatele.’ Ondertekend P. de Later.

Ik geef twee commentaartjes: (1) Mijn spellingscontrole geeft een rood ribbeltje onder ‘levensvoltooing’. Als ik het zo spel als ik meen dat het zou moeten, ‘levensvoltooiing’, komt het ribbeltje ook; pas ‘voltooiing’ zonder ‘levens’ ervoor en zonder trema op de tweede i, wordt goedgekeurd. (2) Dat ‘de Staat … dient te controleren of er geen sprake was van moord’ is onzorgvuldig geformuleerd, want de clou van deze wet-in-voorbereiding is nu juist dat een speciale vorm van moord een normale zaak wordt. Zie mijn stukje van 12 december: desteronline.nl/brede-discussie-voltooid-leven-wel.

Ieder serieus bedoeld stukje tekst over ‘Voltooid leven’ documenteert wat ik aan de orde stel in mijn boekje ‘De dood is een nieuw begin’, zie De Ster van 12 december: je kunt geen drie zinnen erover zeggen zonder dat je vastloopt in onbruikbare woorden, begrippen, definities, rechtsregels enzovoort [dat men in gangbaar Nederlands gezegd niet ‘in’ maar ‘op’ zijn of haar eigen sterfbed ligt, laat ik dan maar buiten beschouwing].

De krant had die dag nog een tweede brief over dit onderwerp. Onder het kopje ‘Die wet is overbodig’ schreef ene mij eveneens niet bekende Ed van Steijn: ‘Twee dingen snap ik niet als het gaat over het voorstel voor de voltooidlevenwet. Ten eerste, de wet is bedoeld om zelfdoding mogelijk te maken voor mensen die zowel geestelijk als lichamelijk goed functioneren. Die hebben dat toch niet nodig. Zelfdoding is niet strafbaar en als deze mensen goed functioneren, moeten ze toch in staat worden geacht het zelf te organiseren en uit te voeren. De wet lijkt me overbodig. Ook het standpunt van de ChristenUnie begrijp ik niet. Het hele idee van de stroming binnen het christendom waarvan de CU deel uitmaakt, is toch de eigen, individuele verantwoordelijkheid tegenover god. Waarom laat de CU het niet aan het individu over?’

Dit lijkt mij enerzijds glashelder. Anderzijds zie ik in de redenatie een logisch-antropologische lapsus, een weeffout inzake de waardering voor het essentieel denkvermogen van de mens. Althans zo zie ik dat. In mijn mensbeeld wil een mens die lichamelijk en geestelijk goed functioneert als zodanig niet dood.

Hier loopt het betoog van Ed van Steijn uit de rails. ‘Als deze mensen goed functioneren, moeten ze toch in staat worden geacht … ‘ EN DAN GAAT HET FOUT: het zelf te organiseren en uit te voeren. Nee! … Er moet staan: ‘moeten ze per definitie inzien dat een gewelddadige, van buiten af toegebrachte dood strijdig is met geestelijk goed functioneren’.

Met de tekst die ik in De Ster van 12 december presenteerde ben ik, gewoon als bezorgde burger, begonnen aan de ‘brede maatschappelijke discussie’ die het huidige kabinet volgens het regeerakkoord ten behoeve van een ‘zorgvuldige benadering van dit onderwerp’ zal entameren.

Veel succes heb ik tot nu toe niet gehad. Voorlopig dieptepunt is de non-reactie van mw. Pia Dijkstra op de mail die ik haar stuurde nadat ze een geweldig opiniestuk in de NRC had besloten met de aankondiging ‘Ik wil iedereen meenemen’.

Dat sprak me natuurlijk aan. “Voor zover nodig, meld ik me hierbij aan om door u ‘meegenomen’ te worden”, mailde ik haar dezelfde dag. “Met het voorbehoud ‘Voor zover nodig’ verwijs ik tussen de regels door naar de brief met bijlage die ik u 16 november stuurde”.

Ook nu, net als zes weken geleden, lauw loene [alleen een door de computer gegenereerde automatische leesbevestiging]. Zou ik in 2018 wel antwoord krijgen?

Hugo Verbrugh

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.