Het toeval lijkt op ons, zeggen ze in Frankrijk: le hasard nous ressemble. Ik geloof daar heilig in, net als in de reïncarnatie. Gisteren – ja gisteren! De Ster krijgt éven de allure van een dagblad! – kreeg ik uit onverdachte hoek steun voor mijn geloof: een Vingerwijzing Van Boven dat reïncarnatie misschien echt werkelijkheid is – en dat of all places in mijn eigen, naar Erasmus genoemde universiteit! Ik zal het vertellen.

Het gaat over het karwei waar ik al sinds onheuglijke tijden mee bezig ben: de filosofie volgens de leer van het zogenoemde realisme uit de Middeleeuwen. Die leer stelt dat onze begrippen en onze kennis daadwerkelijk verbonden zijn met de dingen. Over die stelling is in de Middeleeuwen hartstochtelijk gestreden. Filosofen en wetenschappers die gevoel hadden voor de moderne tijd die eraan kwam, bestreden bestreden die leer. Onze begrippen zijn louter willekeurige namen, nomina in het Latijn, die wij aan de dingen geven, stelden zij, de zogeheten nominalisten. Deze nominalisten hebben de filosofische strijd gewonnen – sinds ongeveer 1600 denken wij allemaal zoals Juliet Capulet: ‘What is in a name?’ Welke naam je ook geeft aan de bloem die wij ‘roos’ noemen, het ding ruikt altijd even lekker. En nou denk ik dus dat die nominalisten niet helemaal gelijk hebben, en ik heb een middeleeuwse filosoof / theoloog / godsdienstig en politiek activist ontdekt die een tussenpositie inneemt tussen realisten en nominalisten en die volgens mij perfect in onze tijdgeest past: Pierre Abélard (1197-1242), boegbeeld van de juist helemaal niet duistere Middeleeuwen. Die moet de schutspatroon van ons onderwijs worden, bepleit ik nu sinds enkele jaren; ik heb er de afgelopen weken van alles over gepubliceerd, ook in De Ster, zie onder andere desteronline.nl/een-plek-waar-je-vrij-kunt-nadenken

Intussen werk ik er gestaag verder aan, en zo had ik het hele weekeinde hard gewerkt aan de afronding van de volgende aflevering van mijn verhaal en ging maandag omstreeks het middaguur naar de EUR Woudestein om mijn teksten te copiëren voor collega’s en studenten. En al halverwege de Burgemeester Oudlaan begon ik iets te horen. Daarna zag ik een politie-auto, en nog een en bij de hoofdingang stond een klein oploopje mensen te kijken naar een bizar spektakel. Achter een omheininkje stonden dicht opeen gepropt een paar honderd mensen met vlaggen en spandoeken een leus te scanderen: ‘Stop the Dalai Lama’. Onafgebroken loeiden ze door een paar dozijn luidsprekers ‘Stop the Dalai Lama, stop the Dalai Lama, stop the Dalai Lama …’.

Op het terrein stonden ook politie en andere soorten beveiligers – wat was er aan de hand? De Dalai Lama kwam in het M-gebouw van de EUR een lezing houden over Education of the heart, en een anti- Dalai-Lama club genaamd de Shugden Community was gekomen om met nadruk mee te delen dat alles wat de Dalai Lama verkondigt leugen en bedrog is, en hij zelf vals en verkeerd en fout, etc. is.

reting lama

En dat bij de op afstand meest heidense universiteit van Nederland! In Nijmegen, in Tilburg, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, eventueel in Maastricht – goed, daar zou zoiets misschien passen. Maar hier?? Ach, hoezo niet? Moet kunnen – en eigenlijk: juist hier is het iets heel moois, bij de universiteit van Erasmus, de eerste Europeaan en top-pleiter voor vrijheid van geest die bovendien bij uitstek beroemd is om zijn ‘Lof der Zotheid’. Het heeft echt iets van zwarte humor – en met een authentiek religieus randje. Het kan niet anders of de nieuwe incarnatie van Erasmus heeft hier een handje in gehad, toch? Ik denk dat echt, en omdat ik dat denk, is het misschien inderdaad echt waar. Ik voelde zijn aanwezigheid terwijl ik stond te kijken en luisteren naar dat geloei…

Hugo Verbrugh