Het zijn verwarrende tijden. Met een variant op wat de destijds beroemde cabaretier Wim Kan op oudejaarsavond 1963 zong (‘Wat een land, wat een land, waar dat allemaal maar kan: 10 miljoen oliebollen dansen in de pan’) zing ik nu stilletjes voor me heen: ’17 miljoen corona-deskundigen dansen op Facebook, op Instagram, in allerlei apps die ze elkaar sturen en overal waar het maar kan’.

Zelf doe ik even niet mee; ik heb iets anders aan mijn hoofd. In de jaaroverzichten die ik in de media las, zag en/of hoorde, heb ik in ‘t bijzonder één moment gemist (de gedachte dat hier een duister complot aan het werk is, druk ik meteen weg). Ik citeer uit het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2020:

‘Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg, van 14 mei 2020, kenmerk 1682631-108396-WJZ; Gelet op artikel III van de Wet van 27 maart 2018, houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (Stb. 2018, 95), artikel IV van de Wet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen (Stb. 2019, 405), artikel II van het Besluit van 23 januari 2020, houdende vaststelling van de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en wijziging van de citeertitel van het Besluit Hersendoodprotocol naar Besluit vaststelling van de dood bij postmortale orgaandonatie (Stb. 2020, 36) en artikel 12 van het Besluit orgaandonatie; Hebben goedgevonden en verstaan: … ‘;

… de rest vat ik in mijn eigen woorden samen: sinds vorig jaar, is mijn lichaam automatisch niet meer van mijzelf of (als ik dood ben) mijn nabestaanden.

In ambtelijke taal: ‘Ruim 7 miljoen Nederlanders hebben hun keuze over orgaandonatie al vastgelegd in het Donorregister. De mensen die dit nog niet gedaan hebben, ontvangen tussen 1 september 2020 en 31 maart 2021 een brief om dat alsnog te doen. Als zij niet binnen 6 weken reageren, volgt een herinneringsbrief. Iedereen die ook niet op de herinneringsbrief reageert, wordt in het Donorregister geregistreerd met ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie. Daarover ontvangen zij een brief.’

Voor zover dit nu al te beoordelen is, is dit correcte informatie. Ik heb althans de bedoelde brief (gedateerd ‘oktober 2020’) vorige week gekregen en weet wat mij te doen staat.

Iets anders staat mij ook te doen. De toeëigening van mijn lichaam door de overheid is in hoge mate het werk van top-influencer Pia Dijkstra (tot eind 2020 D66, nu ‘TeamKaag’), sinds 2016 vooral bekend in verband met Voltooid Leven desteronline.nl/voltooid-leven-de-nieuwe-standaard en desteronline.nl/voltooid-leven-en-de-standpunten

In de vier jaar dat mw. Dijkstra bezig is, heb ik haar en meerdere andere betrokkenen berichten en teksten gestuurd met het verzoek om een reactie. Ik heb, met één uitzondering in de vorm van een politiek actief persoon met wie ik een beetje persoonlijk bevriend ben, zelfs nooit een bericht van bevestiging van ontvangst gehad.

Welnu, à la guerre comme à a la guerre (Frans, letterlijk ‘in de oorlog zoals in de oorlog’) in tijden van crisis zijn alle middelen geoorloofd om het doel te bereiken; het doel heiligt de middelen; nood breekt wet; ook: men moet zich behelpen met de middelen die men heeft; men moet de dingen nemen zoals ze komen), als ervaren ‘D66/TeamKaag-watcher‘ voel ik aan mijn water dat mw Dijkstra en zij die het met haar eens zijn, niet zullen rusten voordat zij inzake ‘voltooid leven’ iets van dezelfde strekking bereikt zullen hebben als afgelopen jaar inzake orgaandonatie.

Hugo Verbrugh


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.