Vorige week ging het hier over een geval van grootschalig bedrog in de geneeskunde dat vermoedelijk al enige jaren in Nederland plaatsvindt. Ongeveer 500.000 mensen worden behandeld met een middel (antidepressivum. Red.) dat (1) wellicht helemaal niet werkt, maar (2) in elk geval niet bedoeld is als remedie tegen de ‘kwaal’ (depressie. Red.) waarvoor het wordt voorgeschreven, en (3) ernstige bijwerkingen heeft. Die informatie haalde ik uit een recensie van een boek in het Wetenschapskatern van de NRC van 23 september. Ik meldde het aan de redactie en vroeg de krant ook om een reactie. Die heb ik tot nu toe niet gekregen. Dat stoort me. Vermoedelijk is het namelijk waar. En dan moet een krant als de NRC daar nader op ingaan. Dat laatste is niet zomaar een privémening van een verwarde bejaarde. Ik ben bezig een nieuw medisch specialisme in het leven te roepen: de ‘arts voor theoretische geneeskunde’. Daarop borduur ik deze week een stukje voort.

Minstens twee serieuze thema’s vragen aandacht van de theoretisch medicus.

  1. De griep komt er weer aan en ook ik kreeg van mijn huisarts een brief met een ‘uitnodiging’ voor de prik van die naam. ‘Onder deskundigen zijn de meningen verdeeld of (1) een griepvaccin

    ‘Theoretische geneeskunde’ mag misschien buitenissig klinken, maar in Duitsland is een vakgebied ‘Theoretische Pathologie al sinds jaar en dag een erkend medisch-wetenschappelijk specialisme [‘pathologie’ is onderzoek van ziekten met methoden uit het laboratorium en de techniek]. Het plaatje komt uit het boek ‘Konzepte der Theoretischen Pathologie, Herausgegeben von V. Becker, K. Goerttler, H.H. Jansen, Unter der Schirmherrschaft der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg, 6. Oktober 1979, mit 71 Abbildungen, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 1980. Onder is een microscopisch preparaat van longweefsel met de minuscule bloedvaatjes daarin, boven is hetzelfde in een schematische tekening weergegeven.

    wel werkt en (2) noodzakelijk is, (3) vooral waar het gaat om gezonde [cursief in de brief] ouderen. (4) De overheid heeft echter besloten met de griepcampagnes door te gaan’. De vier nummers tussen haakjes heb ik zelf toegevoegd. Bedoeld is natuurlijk HET vaccin dat dit jaar gebruikt wordt; dat is niet het zelfde als ‘een vaccin’ en gezond en ziek zijn in de geneeskunde essentieel verschillende categorieën. De theoretisch werkzame arts zou de overheid erop kunnen wijzen dat Dick Bijl, de intussen weggebonjourde hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin [zie De Ster van vorige weken] heeft gesteld: ‘Er was en is nog steeds geen bewijs voor de effectiviteit van de griepprik, maar de Gezondheidsraad en het Nederlands Huisartsengenootschap houden maar vol dat de prik zin heeft’; Bijl schrijft ook dat hij ‘de wind van voren kreeg na een kritisch artikel over de griepprik omdat ik het overheidsbeleid zou ondermijnen’.
  2.  Wat er óók aan komt, is het regeerakkoord, en wat in het nieuws tot nu toe daarover opvalt is dat over de politieke actualiteit van theoretische geneeskunde, zoals euthanasie en ‘voltooid leven’ en over medisch-ethische kwesties als termijnen voor abortus provocatus en andere aspecten van zgn. ‘voorplantingsgeneeskunde’ in de berichten en commentaren in de krant van eind vorige week niets, nihil, nada, nietsjewôh te vinden is. Wij blijven benieuwd.
  3. Tot slot voor de aardigheid nog een toefje klein bier met lokaal medisch-theoretisch leed. Onder de titel ‘Leefbaar Rotterdam serveert een stinkende xenofobe drab’  serveert NIDA-voorman Nourdin el Ouali in het katern Rotterdam van de NRC een reactie op Joost Eerdmans [‘NIDA’ is een begrip uit de Koran en betekent ‘oproep’ en ‘stem’. NIDA staat dan ook voor: de oproep/stem van Rotterdam. De islamitische inspiratie komt ook tot uitdrukking in de slogan van de partij: ‘omdat we geloven in Rotterdam’]. Voorman Nourdin verwijt Eerdmans ‘ achterhaald integratiebeleid … vanuit een  … achterhaald begrip van wie of wat Rotterdams of Nederlands is. In de praktijk komt dit neer op het genetisch manipuleren van het werkelijke Rotterdamse DNA.’ Zo lees je nog eens wat …; het staat er echt: ‘het werkelijke Rotterdamse desoxyribonucleïnezuur [in het Engels: deoxyribonucleic acid, vandaar DNA]. Dit is theoretisch nep-wetenschappelijk racisme van het zuiverste water.

Hugo Verbrugh

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.