Op waterexcursie in de verkiezingstram

De landelijke campagne voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart is van start. Waarnemende dijkgraven de heren Cok Sas van waterschap Hollandse Delta en Toon van der Klugt van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben daarom afgelopen maandag 18 februari de regionale pers per tram mee op excursie genomen langs bijzondere Rotterdamse waterwerken. Tijdens de tramrit gaven zij ook uitleg over de waterschapsverkiezingen en de rol van het bestuur.

Ruimte voor water

Vanaf Carnisselande reed de tram (lijn 25) langs een groot aantal belangrijke waterwerken en over een aantal dijken, zoals de Middeldijk en de Brielselaan. Omdat al het land onder de zeespiegel ligt zorgen die dijken ervoor dat we in Rotterdam kunnen wonen, werken en recreëren. De waterschappen beheren en onderhouden die dijken.
Een groot deel van de tramroute (haltes Vrijenburg, Vrijenburgerbos en Langenhorst) voert langs de 13 kilometer lange Blauwe Verbinding. Deze verbinding is een antwoord op de klimaatverandering. In periode van grote droogte zoals afgelopen zomer zorgt deze verbinding ervoor dat we goed zoet water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark kunnen laten stromen. Dit omdat we dan het verzilte water uit de Nieuwe Waterweg niet meer kunnen gebruiken. Voor perioden van grote regenbuien is er meer ruimte om dit regenwater op te vangen en te bufferen, zodat water minder snel op straat blijft liggen. En door de samenwerking met de gemeente is de route ook recreatief interessant met onder andere mogelijkheden om te kanoën.
Bij de halte Vrijenburgerbos is de Pendrechtse molen zien. Deze molen zorgt er mede voor dat het water in de recreatieplas in beweging blijft en daardoor de betere waterkwaliteit vasthoudt.

Waterberging onder de grond

Vervolgens reed de tram over de Erasmusbrug het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard binnen. Toon van der Klugt schetste eerst op hoofdlijnen dat we in Rotterdam veel meer ruimte voor water nodig hebben om piekbuien op te kunnen vangen en af te voeren. Daarvoor moet meer dan 10% van de stad uit oppervlaktewater bestaan. Terwijl er in Rotterdam nu minder dan 2% open water is. We benutten daarom zo slim mogelijk alle kansen die zich voordoen om waterbergingen in dit dichtbebouwde gebied aan te leggen. Rotterdam is daarin al een voorbeeldstad in Europa geworden.
De tram reed langs de Coolsingel, hier wordt -door bemoeienis van het waterschapsbestuur- op dit moment een infiltratiesysteem voor overtollig water onder de grond aangelegd. “Een soort singel, onder de Coolsingel”, aldus Van der Klugt. Vervolgens reden zij langs de Westersingel, deze dient ook als waterberging en de Museumpark waterberging, Westersingel fungeert als berging, die bij hevige neerslag tijdelijk water uit het riool kan opslaan, waardoor riooloverstorten op straat fors verminderd zijn.

Parkeerplaatsen voor water

De Kruisplein waterberging bij het Centraal Station ligt in het verlengde van de Westersingel: bovenop de ondergrondse parkeergarage kunnen we tijdelijk water parkeren bij hevige neerslag. “Dit ziet niemand, toch aardig om te vertellen dat mensen eigenlijk over een waterberging lopen wanneer zij via het Centraal Station de stad in lopen. Heel het Centraal Station is overigens afgekoppeld van de riolering, zodat het hemelwater niet voor overlast in de riolering kan zorgen en op straat komt te staan. In plaats daarvan stroomt het nu via aparte goten op de singel.

Waterberging ‘in de lucht’

Vlak voordat we uitstapten bij halte Schiekade kwamen we langs het Schieblokgebouw, waar in samenwerking met andere partijen een groot groen dak is aangelegd: de Dakakker van het Mileucentrum. Hier kan men bij eetcafé ‘Op het Dak’ ook terecht voor een lekkere lunch of een kopje koffie. Bovenop het dak van dit café ligt een innovatieve slimme waterberging, het SlimDak. “Groene daken fungeren als een spons om regenwater tijdelijk vast te houden en zorgen in droge en warme periodes voor extra verkoeling. Het SlimDak kan veel meer water opslaan dan een gewoon groen dak.

Waterberging in de openbare ruimte

We stapten uit bij het grootste waterplein van Rotterdam, het Benthemplein. Dit plein ligt midden in de stad en dient meerdere belangen: het is een schoolplein, recreatie-, sportplein en een waterberging in een buurt met een van de grotere stedelijke wateropgaven van Rotterdam. “De buurt helpt en denkt ook actief met de gemeente en ons mee om de Agniesebuurt klimaatbestendig te maken voor de toekomst. Een mooi voorbeeld hiervan is de ZOHO regentuin met de ZOHO regenopvang-letters bij de Hofbogen, deze slimme regentonnen werken op zonne-energie en geven in drogere periodes water af aan de tuin. Zo komt er weer ruimte in de tonnen om piekbuien op te vangen.”

Er valt 20 maart zeker wat te kiezen

De excursie eindigde bij onze eigen verkiezingstram met ludieke afbeeldingen die ons waterschapswerk raken. “Je kunt nu zowel buiten als op de tram ons werkveld zien,” aldus Van der Klugt. Hij roept iedereen op om te gaan stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart. Volgens hem valt er zeker wat te kiezen. “Moet het wat goedkoper en mag er dan af en toe water op straat staan? Vindt u het erg wat meer te moeten betalen voor een mooie waterrijke leefomgeving of voor duurzame oplossingen? U als kiezer mag het zeggen.” Op onze webpagina  www.hhsk.nl/verkiezingen kunt u onze stemhulp te raadplegen, die helpt de partij te vinden die uw belangen of visie het best vertegenwoordigt. Via deze site kunt u ook hun verkiezingsprogramma’s vinden en de personen op wie u 20 maart uw stem kunt uitbrengen.

Ook een ritje in onze verkiezingstram?

Tijdens de start van onze verkiezingscampagne reed onze verkiezingstram op lijn 25 Carnisselande-Schiebroek. Deze route voert langs de hierboven beschreven waterprojecten. Onze tram rijdt alleen niet altijd op deze lijn. U kunt hem tracken via www.ovzoeker.nl met voertuignummer 2114. (bron: www.schielandendekrimpenerwaard.nl)

Verkiezingstram zoek

De start van de campagne voor de plaatselijke waterschapsverkiezingen in Barendrecht afgelopen maandagochtend 18 februari ging niet zonder slag of stoot, want de gereserveerde ‘verkiezingstram’, volgeplakt met stickers, bleek zoek. Een foutje van de RET. Dus werd besloten om met de reguliere tram, lijn 25, vanaf halte (en eindpunt) De Waterkant in Barendrecht richting Schiekade en Benthemplein te gaan. Na enige haltes kregen de ‘gewone’ passagiers te horen dat zij dienden over te stappen op de tram die inmiddels vlak achter de geïmproviseerde verkiezingstram reed. Of die mensen nog zijn te porren om te gaan stemmen voor de waterschappen?

Rotterdam kent 3 waterschappen: het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap van Delfland. De twee eersten hadden besloten samen te werken bij de start van de campagne. Desgevraagd deed Waterschap Delfland er niet aan mee omdat maar een zeer klein deel van dat waterschap binnen Rotterdam valt. Heel Rotterdam-Noord valt onder Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard en heel Rotterdam-Zuid onder Waterschap Hollandse Delta. Zodoende zaten de waarnemende dijkgraven Toon van der Klugt (links op de foto) en Cok Sas bij elkaar in de tram, afgelopen maandagochtend 18 februari.

Volgens Toon van der Klugt neemt de bekendheid van de waterschappen toe, vanwege de actuele klimaatdiscussie. Cok Sas hield het dichtbij huis: “Je staat op, gaat onder de douche en naar het toilet”. Waarmee hij maar wil zeggen dat iedereen dagelijks te maken heeft met het waterschap. Waterschappen gaan over de dijken en over de hoeveelheid en de kwaliteit van het (oppervlakte)water.

Met name in Rotterdam-Noord is het aantal ‘overlopen’, d.w.z. dat het riool de toevloed van water niet kan verwerken en spuit op het oppervlaktewater, met alle vieze derrie van dien, is teruggebracht van 8 à 10 keer per jaar naar 1 à 2 keer per jaar. Dat is met name te danken aan de waterbergingen die de laatste jaren zijn aangelegd, zoals die onder het Museumpark en onder het Kruisplein. De kroon wordt gespannen door de waterberging in de Eendragtspolder, nabij de Rottemeren. Daar kan 4 miljard liter water in. Dat allemaal door toedoen van het waterschap. De tocht met de tram kwam ten einde bij het Benthemplein, met een zgn, waterplein. Dat is de grootste in zijn soort van Europa en kan 1,7 miljoen liter regenwater aan. Het principe van een waterplein: door middel van goten in het wegdek en het trottoir wordt het water naar het waterplein geleid waar het wordt ‘gebufferd’ en daarna langzamerhand door het grondwater opgenomen. In de ‘versteende’ stad kan het riool een hoosbui vaak niet aan.

Kralingen-Crooswijk

In Kralingen-Crooswijk zijn inmiddels twee waterpleinen, op het Frederiksplein, zie: desteronline.nl/frederiksplein-speel-en-waterplein en recent opgeleverd, op het Berkelplein, zie: 010duurzamestad.nl/nieuws/waterplein-berkelplein.

Tekst loopt door onder de foto’s

Ga stemmen!

Cok Sas van Waterschap Hollandse Delta verliet de tram voordat die de Erasmusbrug zou overgaan. Daar immers eindigde het gebied van zijn waterschap. Voordat hij uitstapte, riep hij nog “Ga stemmen!”.

Als je gaat stemmen moet er wat te kiezen zijn en daar lijkt het wel op, deze keer. Er is een richtingenstrijd gaande. Zie: de bijdrage van Ster-columnist Hugo Verbrugh: www.desteronline.nl/een-knalgroene-antroposoof

Toon van der Klugt aanbevolen als nieuwe dijkgraaf

Rotterdam, 20 februari 2019 – Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft op 20 februari 2019 unaniem besloten om Toon van der Klugt aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. Hij volgt daarmee Hans Oosters op. Als de voordracht wordt overgenomen, begint Toon van der Klugt voor de zomer als dijkgraaf bij het hoogheemraadschap.

Na een zorgvuldige selectieprocedure onder leiding van een extern wervingsbureau kwam Toon van der Klugt als de meest geschikte kandidaat naar voren. In totaal hebben 27 kandidaten gesolliciteerd op de vacature van dijkgraaf. De brede vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters van zowel de politieke partijen als de geborgde zetels, ziet in Toon van der Klugt de waardige opvolger van Hans Oosters.

Toon van der Klugt is een echte verbinder die op dit niveau al ruim tien jaar lang bestuurlijk betrokken is bij het waterschap en alle ontwikkelingen die daarbij komen kijken. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het volste vertrouwen dat Toon van der Klugt als dijkgraaf sturing kan geven aan deze ontwikkelingen.

Toon van der Klugt: “Ik voel me zeer vereerd om de functie van dijkgraaf te mogen gaan vervullen. Een nieuwe rol voor mij waarbij ik mijn 10 jaar werkervaring als loco-dijkgraaf kan inzetten voor de fantastische baan van dijkgraaf in dit dynamische waterschap. Een mooie en spannende uitdaging waar ik naar uitkijk. Het werk van ons hoogheemraadschap doet er toe, raakt ons allemaal en gaat een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving. Hier wil ik mij als dijkgraaf in verbinding met het dagelijks bestuur, de verenigde vergadering, de organisatie, de andere overheden en niet in de laatste plaats de burgers en bedrijven in ons gebied, graag voor inzetten.”

Vervolgprocedure

De aanbeveling van het algemeen bestuur wordt voorgelegd aan  het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Na instemming door het college van GS wordt het besluit voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Toon van der Klugt wordt door de minister vervolgens voorgedragen voor de benoeming tot dijkgraaf bij Koninklijk Besluit.

(persbericht Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.